close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WSPÓŁPRACA NAUKOWA I STYPENDIA

 • 20 maja 2016

  Informujemy o uruchomieniu naboru do Programu stypendialnego im. Stefana Banacha na studia III stopnia w roku akademickim 2016/2017. Nabór kandydatów na studia III stopnia prowadzony jest za pośrednictwem polskich uczelni.

  Program obejmuje:

  studia III stopnia w dziedzinach nauk: humanistycznych, teologicznych, społecznych, ekonomicznych, prawnych, matematycznych, fizycznych, chemicznych, biologicznych, nauk o Ziemi, technicznych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych.

   

  Profil kandydata:

   

  • absolwent studiów magisterskich lub równoważnych ukończonych nie dawniej niż 3 lata temu (nie dotyczy osób już studiujących w Polsce);
  • preferowani będą absolwenci studiów magisterskich lub równoważnych ukończonych w kraju pochodzenia kandydatów (nie wyklucza to jednak możliwości ubiegania się o stypendium przez osoby posiadające dyplom ukończenia polskiej uczelni);

   

  O stypendium mogą ubiegać się osoby, które już kształcą się na studiach III stopnia w Polsce. W tym przypadku wymagane jest, aby kandydaci na stypendia odbywali studia na warunkach przewidzianych dla cudzoziemców, nie ponosząc jednocześnie kosztów kształcenia.

   

  TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI UPŁYWA 4 LIPCA 2016 r.

   

  Szczegółowe informacje o programie można znaleźć na stronie Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej w Warszawie.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: