close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WSPÓŁPRACA NAUKOWA I STYPENDIA

 • 20 maja 2016

  Informujemy o uruchomieniu naboru do Programu stypendialnego im. Stefana Banacha na studia II stopnia w roku akademickim 2016/2017. Nabór kandydatów na studia II stopnia prowadzony jest za pośrednictwem Ambasady Polskiej w Erywaniu.

  Program obejmuje:

   

  studia II stopnia w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych leśnych i weterynaryjnych oraz na kierunkach ekonomicznych, europeistyce i prawie (specjalność prawo europejskie).

   

  Profil kandydata:

  • absolwent kierunków ścisłych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, ekonomicznych oraz europeistyki, prawa ze specjalnością prawo europejskie (studia I stopnia ukończone nie dawniej niż 3 lata temu) lub
  •  aktualny student ostatniego roku studiów I stopnia (dotyczy roku akademickiego 2015/2016);
  • w przypadku braku formy studiów I stopnia w systemie szkolnictwa wyższego kraju, w którym został wydany dyplom, absolwent studiów magisterskich lub równoważnych, ukończonych nie dawniej niż 3 lata temu lubaktualny student ostatniego roku studiów magisterskich lub równoważnych (dotyczy roku akademickiego 2015/2016);
  •  preferowani będą absolwenci studiów ukończonych w kraju pochodzenia kandydatów (nie wyklucza to jednak możliwości ubiegania się o stypendium przez osoby posiadające dyplom ukończenia polskiej uczelni);
  • w przypadku osób, które nie ukończyły studiów w Polsce wymagana jest znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym podjęcie studiów w Polsce (potwierdzona uczestnictwem w lektoracie języka polskiego lub świadectwem ukończenia kursu języka polskiego lub egzaminem zdanym przed Państwową Komisją Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego).

   

  TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI UPŁYWA 24 CZERWCA 2016 r.

   

  Więcej informacji na temat Programu można znaleźć na stronie Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej w Warszawie.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: