close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WSPÓŁPRACA NAUKOWA I STYPENDIA

 • 27 lutego 2018

  Studium Europy Wschodniej ogłasza nabór do Stypendium i Dotacji im. Krzysztofa Skubiszewskiego dla kandydatów z Europy Środkowej, Bałkanów, krajów Bałtyckich, Europy Wschodniej, Rosji, Azji Środkowej i krajów Kaukazu.

  Stypendium umożliwi prowadzenie badań naukowych w Polsce przez cały rok akademicki 2018/2019, we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim lub z inną polską uczelnią, w zakresie prawa, nauk politycznych lub historii najnowszej. Celem Stypendium jest szerzenie demokracji, praw człowieka, zasad państwa prawa i poszanowania prawa w stosunkach międzynarodowych.

   

  Stypendium jest przeznaczone dla osób, które obroniły doktorat (lub mają znaczący dorobek naukowy) lub też ukończyły studia wyższe i wykazują się wysokimi osiągnięciami na rzecz dobra społecznego, w szczególności promowania demokracji i państwa prawa.

   

  Dotacja ma umożliwić jej beneficjentowi trzymiesięczny lub krótszy pobyt w Polsce, który będzie miał takie same cele i będzie zorganizowany na podobnych zasadach, jak pobyt w ramach Stypendium.

   

  Wnioski będą przyjmowane do 13 kwietnia 2018 r.

   

  Dokładne informacje o Stypendium i o Dotacji są dostępne stronie Fundacji imienia Krzysztofa Skubiszewskiego oraz Studium Europy Wschodniej.

   

  Fundatorem Stypendium i Dotacji jest Fundacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego.

   

  Pobierz folder informacyjny o Stypendium.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: