close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • POLSKA POMOC W ARMENII 2011

 • Projekty zrealizowane przez Ambasadę RP w Erywaniu (system małych grantów)

   

   

  • Remont punktu medycznego we wsi Gaghadir

  Prowincja Aragacotn. Kapitalny remont oraz wyposażenie w meble oraz podstawowy sprzęt i lekarstwa wiejskiego punktu medycznego, gdzie pielęgniarka udziela podstawowej pomocy medycznej mieszkańcom wioski.

   

   

  • Remont pierwszego piętra szkoły w Harżis

  Prowincja Sjunik. W ramach projektu wyremontowano pięć klas oraz korytarz na pierwszym piętrze szkoły. Zakupione zostały również ławki, krzesła i tablice do wszystkich klas.

   

  Projekty zrealizowane przez polskie instytucje rządowe i organizacje pozarządowe

   

   

  1. Samodzielność. Szkolenia trenerów tyfloterapii z Armenii i Gruzji

   

  W ramach programu przeprowadzono 500 godzin szkoleń dla trenerów osób niewidomych z Armenii. Szkołom oraz organizacjom pomagającym niewidomym przekazano białe laski, pomoce metodologiczne i tyflomapy Armenii. Przeprowadzono również rozbudowane kampanie społeczne omawiające problemy osób niewidomych oraz treningi w erywańskim metrze. W efekcie projektu na Erywańskim Uniwersytecie Pedagogicznym wprowadzono oznakowania dla osób słabo widzących, a zarząd metra zwolnił osoby niewidome z opłat za przejazdy.

   

  Partnerzy: Fundacja Ari Ari (Polska) i Organizacja Hangravan (Armenia).

   

  2. Partnerstwo dla praw człowieka Polska-Armenia

   

  Na zorganizowanym w Erywaniu seminarium „Partnerstwo dla praw człowieka Polska – Armenia" wymieniono doświadczenia pomiędzy polskim i armeńskim Rzecznikiem Praw Człowieka. Zostały również omówione kwestie związane z pomocą osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstw, przeciwdziałaniem dyskryminacji oraz sposobem działania krajowego mechanizmu prewencji.

   

   

  Partnerzy: polskie i armeńskie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

   

  3. „Dzieci bez granic" – schemat antykorupcyjny w służbie zdrowia

   

  Celem projektu „Dzieci bez granic" – Schemat antykorupcyjny w służbie zdrowia" była walka z korupcją w służbie zdrowia oraz udzielenie pomocy niepełnosprawnym dzieciom i ich rodzicom.

   

  Partnerzy: Fundacja Gajusz (Polska) oraz Stowarzyszenie Gajusz (Armenia).

   

  4. Sieć Młodych Rolników szansą na poprawę warunków życia młodzieży z terenów wiejskich Armenii

   

  Projekt ten miał charakter edukacyjny i skierowany był do wiejskiej młodzieży w wieku 10-16 lat z regionu Wajoc Dzor. Na trzydniowej sesji 40 liderów z wiejskich klubów YES (Youth Empowered for Self-reliance) zdobyło wiedzę w zakresie umiejętności liderskich, ekologii i małego biznesu na terenach wiejskich. Jednym z praktycznych elementów zajęć było zakładanie „Zielonych sal lekcyjnych" czyli sadów. W tym celu w ramach projektu zakupiono i zasadzono drzewka owocowe. W trakcie wizyty studyjnej w Polsce 28 przedstawicieli klubów YES mogło poznać kolegów z polskiego odpowiednika klubów – 4H. Podczas wizyty w Polsce młodzi Ormianie nauczyli się tworzyć ozdoby z wełny, słomy oraz malować na szkle. Poznali też efektowną technikę postarzania przedmiotów zwaną decoupage, wykonywali ozdoby świąteczne i pisanki. 

   

  Partnerzy: Heifer International Poland (Polska), Development Principles NGO (Armenia).

   

  5. Rozwój armeńskich MSP poprzez zwiększenie aktywności samorządów lokalnych z Regionu Wajoc Dzor

   

  W ramach projektu odbyła się wizyta studyjna w Polsce, podczas której  przedstawiciele lokalnych władz i małego biznesu z prowincji Wajoc Dzor dowiedzieli się jak kształtować pozytywne relacje pomiędzy samorządami a przedsiębiorcami. Następnie w Armenii odbyło się  forum współpracy samorządowców i przedstawicieli ekobiznesu. Przy czynnym udziale samorządów i przedsiębiorstw z tego regionu, powstały także programy współpracy tych podmiotów.

   

  Partnerzy: Fundacja „Partnerzy dla Samorządu" (Polska), Institute for Civil Society and Regional Development (Erywań), Work and Motherland (Wajk, Armenia).

   

   

  6. Turystyka szansą rozwoju regionów. Wsparcie lokalnej przedsiębiorczości i rozwój agroturystyki w regionach Gegharkunik i Wajoc Dzor w Armenii

   

   

  Celem projektu był kompleksowy rozwój regionów Gegharkunik i Wajoc Dzor, rozwój zrównoważonej turystyki, redukcja ubóstwa oraz podniesienie poziomu życia miejscowej ludności. W trakcie projektu przeprowadzono wizytę studyjną grupy ormiańskiej w Polsce oraz staże dla trenerów agroturystyki i szkolenia w regionach z agroturystyki. Przeprowadzono inwentaryzację zasobów, przygotowano materiały promocyjne obu regionów oraz oznakowano pilotażowy szlak. Stworzono również program mikrograntów na agroturystykę i drobną przedsiębiorczość.

   

   

  Partnerzy: EcoDevelopment Foundation (Polska), Millenium Association for Research and Education (Armenia).

   

   

   

  7. Wzmacnianie działań antykorupcyjnych w Policji i Straży Granicznej

   

  W wizycie studyjnej w Polsce uczestniczyli funkcjonariusze policji z Komendy Głównej Policji Republiki Armenii oraz przedstawiciele Straży Granicznej. Na seminariach wymieniono doświadczenia w zakresie zwalczania korupcji w szeregach Policji i Straży Granicznej oraz zapoznano armeńskich gości z metodami pracy Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji.

   

   

  Partnerzy: polska i armeńska policja.

   

   

   

  8. Pomoc w tworzeniu w Armenii systemu zarządzania chemikaliami ułatwiającego integrację gospodarczą z Unią Europejską

   

   

  Na studyjną wizytę do Polski zaproszono armeńskich specjalistów z Ministerstwa Ochrony Środowiska, zajmujących się zarządzaniem chemikaliami. Następnie w Erywaniu odbyło się szkolenie o podobnej tematyce dla grupy 35 przedstawicieli administracji publicznej, jednostek naukowych, przedsiębiorców oraz NGO. W czasie trwania projektu w polskim Biurze do Spraw Substancji Chemicznych działał punkt konsultacyjny dla przedstawicieli armeńskiej administracji centralnej, który umożliwiał prowadzenie bardziej szczegółowych konsultacji z ekspertami z Polski.

   

   

  Partnerzy: Biuro ds. Substancji i Preparatów Chemicznych (Polska), Ministerstwo Ochrony Środowiska (Armenia).

   

   

   

  9. Zwiększenie skuteczności organów ścigania wspólnym celem Policji w Polsce i krajach objętych inicjatywą Partnerstwa Wschodniego – MiniEuroeast

   

   

  W ramach projektu zrealizowano cztery panele szkoleniowe – zarówno w Polsce, jak i za granicą (na Ukrainie i w Mołdowie). Seminaria skierowane były do kadry eksperckiej, zajmującej się zwalczaniem przestępczości narkotykowej, handlu ludźmi, prewencją kryminalną, współpracą międzynarodową oraz realizacją międzynarodowych przedsięwzięć szkoleniowych.  Podczas szkoleń zapoznano słuchaczy ze skutecznymi metodami zwalczania przestępczości, ochrony porządku publicznego i praw człowieka oraz funkcjonowaniem unijnych agencji  EUROPOL, CEPOL i FRONTEX. 

   

   

  Partnerzy: polska i armeńska policja.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: