close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • INFORMATOR EKONOMICZNY

 • Podstawowe informacje

   

  Oficjalna nazwa kraju: Republika Armenii (Hajastani Hanrapetutjun)

  Powierzchnia : 29 800 km2

  Ludność: 2.925 tys.

  Stolica: Erywań (ok. 1 mln)

  Język urzędowy: ormiański

  Waluta: dram (AMD)

   

  Członkostwo w ważniejszych organizacjach międzynarodowych

   

  ONZ, WTO, BŚ, WNP, MFW, OBWE, BSEC, EUG

   

  Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej

   

  Do początku lat 90 tych. XX wieku, gospodarka Armenii praktycznie w całości ukierunkowana była na produkcję na rynek wewnętrzny ZSRR. Rozpad Związku Radzieckiego, a tym samym rozpad wewnątrzzwiązkowych stosunków gospodarczych, konflikt z Azerbejdżanem o Górski Karabach oraz zamknięcie granicy z Turcją doprowadziło do drastycznego kryzysu gospodarczego. Zamkniętych zostało większość zakładów przemysłowych, podupadło rolnictwo. Należy podkreślić, iż na sytuację gospodarczą miało również tragiczne trzęsienie ziemi w 1988 r. W 1994 r. Rząd Armenii zapoczątkował, we współpracy z MFW, reformy rynkowe (prywatyzacja, urynkowienie gospodarki, liberalizacja warunków prowadzenia działalności gospodarczej), co wpłynęło stymulująco na gospodarkę, która w pierwszych latach XXI w. osiągała wzrost ponad 10%. W 2009 r. w Armenię uderzył światowy kryzys gospodarczy. Pomimo pomocy międzynarodowej i znacznych kredytów, PKB spadło o ponad 14%.

   

  Aktualnie współpraca gospodarcza między Polską i Armenią jest stosunkowo niewielka, obroty osiągają rocznie kilkadziesiąt milionów  USD, przy czym Armenia notuje ujemne saldo w obrotach wzajemnych z uwagi na przewagę importu z Polski.

   

   

   

   

  Eksport do RP

  Import z RP

  NSS**

  GUS RP

  NSS

  Wg GUS RP

  2013

  1108,91

  2462,83

  43076,09

  39253,58

  2014

  3656,60

  8310,14

  47198,20

  49159,98

  2015

  14555,30

  17992,98

  34005,50

  54968,34

  2016

  18798,50

  25954,13

  36202,30

  36917,59

  2017

  7947,70

  12738,08

  49302,20

  43981,84

  2018*

  4269,60

  5663,05

  21010,40

  22552,27

  * styczeń-czerwiec 2018; dane w tys. USD; **NSS – Narodowa Służba Statystyki Armenii;

  Różnice w wielkościach wynikają m.in. z innej metodologii naliczania wartości importu i eksportu.

   

  Dane dotyczące grup towarowych eksportowanych i importowanych przez RP w roku 2017 (dane w USD)

   

  IMPORT Z ARMENII W 2017 (USD)

   

  EKSPORT DO ARMENI 2017 (USD)

  XV - METALE NIESZLACHETNE I ARTYKUŁY Z METALI NIESZLACHETNYCH

  10 624 038

  VI - PRODUKTY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO LUB PRZEMYSŁÓW POKREWNYCH

  9 243 489

  XI - MATERIAŁY I ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE

  1 068 538

  XVI - MASZYNY I URZĄDZENIA MECHANICZNE; SPRZĘT ELEKTR.; ICH CZĘŚCI; URZĄDZENIA DO REJESTRACJI I ODTWARZANIA DŹWIĘKU I OBRAZU ORAZ CZĘŚCI I WYPOSAŻ. DO TYCH ARTYKUŁÓW

  7 632 971

  IV - GOTOWE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE; NAPOJE BEZALKOHOLOWE, ALKOHOLOWE I OCET; TYTOŃ I PRZEMYSŁOWE NAMIASTKI TYTONIU

  876 350

  IV - GOTOWE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE; NAPOJE BEZALKOHOLOWE, ALKOHOLOWE I OCET; TYTOŃ I PRZEMYSŁOWE NAMIASTKI TYTONIU

  5 700 403

  XVIII - PRZYRZĄDY I APARATURA, OPT., FOTOGR., KINEMAT., POMIAROWE, KONTROLNE, PRECYZYJNE, MED. LUB CHIRURG.; ZEGARY I ZEGARKI; INSTRUMENTY MUZ.; ICH CZĘŚCI I AKCESORIA

  66 295

  XX - ARTYKUŁY PRZEMYSŁOWE RÓŻNE

  4 639 338

  XIV - PERŁY NATUR. LUB HODOW., KAMIENIE SZLACH. LUB PÓŁSZLACH., METALE SZLACH., METALE PLATEROWANE METALEM SZLACHETNYM I ARTYKUŁY Z NICH; SZTUCZNA BIŻUTERIA; MONETY

  29 556

  XV - METALE NIESZLACHETNE I ARTYKUŁY Z METALI NIESZLACHETNYCH

  3 323 609

  XIII - ARTYKUŁY Z KAMIENIA, GIPSU, CEMENTU, AZBESTU, MIKI LUB PODOBNYCH MATERIAŁÓW; WYROBY CERAMICZNE; SZKŁO I WYROBY ZE SZKŁA

  25 794

  I - ZWIERZĘTA ŻYWE; PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

  3 263 478

  V - PRODUKTY MINERALNE

  13 302

  XIII - ARTYKUŁY Z KAMIENIA, GIPSU, CEMENTU, AZBESTU, MIKI LUB PODOBNYCH MATERIAŁÓW; WYROBY CERAMICZNE; SZKŁO I WYROBY ZE SZKŁA

  2 300 197

  XVI - MASZYNY I URZĄDZENIA MECHANICZNE; SPRZĘT ELEKTR.; ICH CZĘŚCI; URZĄDZENIA DO REJESTRACJI I ODTWARZANIA DŹWIĘKU I OBRAZU ORAZ CZĘŚCI I WYPOSAŻ. DO TYCH ARTYKUŁÓW

  11 518

  XVII - POJAZDY, STATKI POWIETRZNE, JEDNOSTKI PŁYWAJĄCE ORAZ WSPÓŁDZIAŁAJĄCE URZĄDZENIA TRANSPORTOWE

  1 924 705

  VII - TWORZYWA SZTUCZNE I ARTYKUŁY Z NICH; KAUCZUK I ARTYKUŁY Z KAUCZUKU

  6 403

  X - ŚCIER Z DREWNA LUB POZOSTAŁEGO WŁÓKNISTEGO MATERIAŁU CELULOZOWEGO; PAPIER LUB TEKTURA, Z ODZYSKU (MAKULATURA I ODPADY); PAPIER I TEKTURA ORAZ ARTYKUŁY Z NICH

  1 486 742

  XVII - POJAZDY, STATKI POWIETRZNE, JEDNOSTKI PŁYWAJĄCE ORAZ WSPÓŁDZIAŁAJĄCE URZĄDZENIA TRANSPORTOWE

  6 104

  VII - TWORZYWA SZTUCZNE I ARTYKUŁY Z NICH; KAUCZUK I ARTYKUŁY Z KAUCZUKU

  1 173 052

  XII - OBUWIE, NAKRYCIA GŁOWY, PARASOLE, LASKI, STOŁKI MYŚLIWSKIE, BICZE; SZPICRUTY ICH CZĘŚCI; PIÓRA PREPAROWANE, ART. Z NICH; KWIATY SZTUCZNE; ART. Z WŁOSÓW LUDZKICH

  5 542

  XI - MATERIAŁY I ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE

  1 096 338

  VI - PRODUKTY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO LUB PRZEMYSŁÓW POKREWNYCH

  2 383

  XVIII - PRZYRZĄDY I APARATURA, OPT., FOTOGR., KINEMAT., POMIAROWE, KONTROLNE, PRECYZYJNE, MED. LUB CHIRURG.; ZEGARY I ZEGARKI; INSTRUMENTY MUZ.; ICH CZĘŚCI I AKCESORIA

  557 874

  XXI - DZIEŁA SZTUKI, PRZEDMIOTY KOLEKCJONERSKIE I ANTYKI

  1 372

  V - PRODUKTY MINERALNE

  471 238

  XX - ARTYKUŁY PRZEMYSŁOWE RÓŻNE

  770

  IX - DREWNO I ART. Z DREWNA; WĘGIEL DRZEWNY; KOREK I ART. Z KORKA; WYROBY ZE SŁOMY, Z ESPARATO LUB INNYCH MATERIAŁÓW DO WYPLATANIA; WYROBY KOSZYKARSKIE I Z WIKLINY

  404 976

  X - ŚCIER Z DREWNA LUB POZOSTAŁEGO WŁÓKNISTEGO MATERIAŁU CELULOZOWEGO; PAPIER LUB TEKTURA, Z ODZYSKU (MAKULATURA I ODPADY); PAPIER I TEKTURA ORAZ ARTYKUŁY Z NICH

  123

  II - PRODUKTY POCHODZENIA ROŚLINNEGO

  385 511

   

  XII - OBUWIE, NAKRYCIA GŁOWY, PARASOLE, LASKI, STOŁKI MYŚLIWSKIE, BICZE; SZPICRUTY ICH CZĘŚCI; PIÓRA PREPAROWANE, ART. Z NICH; KWIATY SZTUCZNE; ART. Z WŁOSÓW LUDZKICH

  338 649

  VIII - SKÓRY I SKÓRKI SUROWE, WYPRAWIONE, FUTERKOWE I ART. Z NICH; WYROBY SIODLARSKIE I RYMARSKIE; ART. PODRÓŻNE ITP. POJEMNIKI; ART. Z JELIT ZWIERZ. (B. JEDWABNIKÓW)

  23 094

  XIV - PERŁY NATUR. LUB HODOW., KAMIENIE SZLACH. LUB PÓŁSZLACH., METALE SZLACH., METALE PLATEROWANE METALEM SZLACHETNYM I ARTYKUŁY Z NICH; SZTUCZNA BIŻUTERIA; MONETY

  11 290

  XXI - DZIEŁA SZTUKI, PRZEDMIOTY KOLEKCJONERSKIE I ANTYKI

  4 635

  III - TŁUSZCZE I OLEJE POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO LUB ROŚLINNEGO ORAZ PRODUKTY ICH ROZKŁADU; GOTOWE TŁUSZCZE JADALNE; WOSKI POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO LUB ROŚLINNEGO

  256

   
   

  Głównym partnerem zagranicznym Armenii jest Federacja Rosyjska. Wg danych za 2017 r. obroty z RU stanowią prawie jedną trzecią (27,2%) całości obrotów handlowych Armenii. Łączne obroty osiągnęły wartość ponad 1,7 mld USD, przy czym Armenia zanotowała ujemne saldo w wymianie handlowej głównie z powodu importu z Rosji nośników energii.

   

  Obroty handlowe (w tys. USD)

  2016

  udział

   w %

  2017

  udział

  w %

  Łącznie obroty

  5 075 349,9

   

  6 320 972,5

   

  1

  Federacja Rosyjska

  1 366 974,7

  26,9

  Federacja Rosyjska

  1 716 785,0

  27,2

  2

  Chiny

  454 036,4

  8,9

  Chiny

  596 230,9

  9,4

  3

  Niemcy

  325 610,9

  6,4

  Szwajcaria

  357 835,9

  5,7

  4

  Gruzja

  245 261,5

  4,8

  Niemcy

  334 279,5

  5,3

  5

  Iran

  238 877,4

  4,7

  Bułgaria

  322 299,1

  5,1

  6

  Bułgaria

  186 441,1

  3,7

  Iran

  258 821,5

  4,1

  7

  Turcja

  164 293,7

  3,2

  Gruzja

  240 916,2

  3,8

  8

  Włochy

  160 793,1

  3,2

  Turcja

  223 834,1

  3,5

  9

  Kanada

  152 222,7

  3,0

  Włochy

  201 309,9

  3,2

  10

  Irak

  138 043,4

  2,7

  USA

  199 633,7

  3,2

  ...

   

  20

  Polska

  54 937,9

  1,1

  Polska

  57 294,9

  0,9

   

   

  Wg oficjalnych danych, wzrost PKB w 2017 r. wyniósł wobec analogicznego okresu roku poprzedniego 9%. Produkcja przemysłowa wzrosła o 12,6%, zaś produkcja rolna spadła o 3%. W obszarze budownictwa zanotowano wzrost o 2,2% (przy czy w roku 2016 zanotowany został spadek w budownictwie o 12,5%), wzrost zanotowano w handlu (1%), usługach (14,4%).

   

  Wg danych Narodowej Służby Statystycznej AM, w 2017 r.  obroty w handlu zagranicznym wzrosły o 25,8 % (wobec roku 2016). Eksport wzrósł o 24,9%, zaś import o 25,2%.

   

   

  2013

  2014

  2015

  2016

  2017

  PKB (w mld USD)

  11,12

  11,61

  10,55

  10,55

  11,54

  PKB per capita (USD)

  3710,6

  3827,3

  3935,3

  3932,6

  4219,4

  PKB (wzrost w %)

  3,3

  3,6

  3,2

  0,2

  7,5

  Dług zagraniczny (mln USD)

  3899,1

  3785,2

  4317,3

  4805,6

  5494,9

  Inflacja (CPI, średnioroczna, %)

  5,8

  3,0

  3,7

  - 1,4

  1,0

  Bezrobocie (w %)

  16,2

  17,6

  18,5

  18,0

  17,8

  Eksport (w mln USD)

  1,478

  1,547

  1,485

  1,791

  2223,9

  Import (w mln USD)

  4,385

  4,424

  3,239

  3,273

  4097,1

  Dynamika obrotów handlu zagr. (%)

  104

  101,8

  79,1

  107,2

  124,8

  Kurs AMD/USD (średnioroczny)

  409,6

  415,9

  477,9

  480,5

  482,7

  Zagr. Inw. Bezpośrednie (w mln USD)

  271

  282

  145

  130

  193

  Płaca (średnia miesięczna; AMD)

  146 524,0

  158 580,0

  171 615,0

  174 445,0

  195 074,0

  Emerytura (średnia; AMD)

  29122,0

  35813,0

  40441,0

  40397,0

  40634,0

  Liczba ludności (w tys.)

  3022,0

  3013,8

  3004,6

  2992,3

  2979,5

  Liczba emerytów (w tys.)

  515,3

  463,1

  465,8

  468,5

  458,2

   
   
  Inwestycje zagraniczne

   

  Podobnie jak z handlem, Rosja jest liderem jeśli chodzi o inwestycje zagraniczne w Armenii. Wg danych z 2016 r. łączne inwestycje Rosji w Armenii mogą osiągać wartość 3,4 mld USD. Do większych projektów biznesu rosyjskiego w AM można zaliczyć np. – wprowadzenie do eksploatacji 5-go bloku energetycznego Elektrowni Razdańskiej (grudzień 2013), zakup przez „Wympelkom” ormiańskiego operatora telekomunikacyjnego „ArmenTel”, zakup przez bank „Vnesztorgbank” banku „Armensbank”, modernizacja przez RUSALom zakładu „RusalAmenal” oraz przez „InterRAO EES” Sevano-Razdańskiej Kaskady Hydroelektrowni itd. Rosja praktycznie w całości kontroluje energetykę AM oraz w znacznym stopniu transport – sieci gazowe Armenii w 100% należą do „Gazprom”, natomiast linie kolejowe zostały oddane na 30 lat Rosyjskim Kolejom.

   

  Łącznie w Armenii prowadzi działalność ponad 1,3 tys. przedsiębiorstw z kapitałem rosyjskim, co stanowi 1/3 wszystkich spółek z obcym kapitałem.

   

  Zanotowana przez Placówkę polska inwestycja w Armenii miała miejsce w 2014 i wartość ok. 889 tys. USD. Dotyczyła kategorii „produkcja odzieży”.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: