close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPRAWY WIZOWE

 •  

  Ambasada RP w Erywaniu przyjmuje wnioski o wydanie wiz Schengen do Polski oraz w reprezentacji wizowej do Słowacji, Słowenii i Szwajcarii oraz wnioski o wydanie wiz krajowych do Polski.

   

   

  ELEKTRONICZNA REJESTRACJA WNIOSKU WIZOWEGO

   

  Referat konsularny Ambasady RP w Erywaniu przyjmuje interesantów w sprawach wizowych od poniedziałku do piątku w godzinach 09:30 - 13:20  po uprzednim zarejestrowaniu wniosku wizowego i terminu wizyty w ambasadzie za pośrednictwem portalu e-Konsulat: http://www.e-konsulat.gov.pl/. 

   

  Wszystkie wnioski wizowe należy składać osobiście w Ambasadzie RP w Erywaniu. Osoba ubiegająca się o wizę powinna zarejestrować wniosek elektronicznie na stronie http://www.e-konsulat.gov.pl/, a następnie stawić się w Ambasadzie RP w Erywaniu w terminie uzyskany w toku rejestracji elektronicznej na portalu e-Konsulat. O rozpatrzeniu wniosku oraz wydaniu decyzji ambasada informuje wnioskującego telefonicznie.

   

  Uprzednia rejestracja wniosku wizowego jest bezwzględnym wymogiem. Formularz wniosku wizowego jest bezpłatny. Ambasada nie posiada możliwości przyjmowania wniosków poza terminami wynikającymi z rejestracji w systemie e-Konsulat. Terminy do rejestracji w systemie e-Konsulat są udostępniane w środy, piątki i niedziele w różnych godzinach na kolejne trzy tygodnie. Prosimy o sprawdzanie dostępności na bieżąco.

   

  Paszporty wraz z decyzjami wizowymi wydawane są w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00 do 16:30.

   

   

  AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PROCEDURĘ WIZOWĄ

   

   - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) (Dz. Urz. UE L 243 z 15.09.2009 r. z późn. zm.). TEKST PL

   

  - umowa z dnia 17 grudnia 2012 r. między Unią Europejską a Republiką Armenii o ułatwieniach w wydawaniu wiz (Dz. Urz. UE L z 31.10.2013 r.). TEKST PL oraz w przypadku wiz wydawanych dla osób aplikujących o wizy do Szwajcarii – umowa z dnia 29 lutego 2016 r. między Konfederacją Szwajcarską a Republiką Armenii o ułatwieniach w wydawaniu wiz TEKST EN

   

  - decyzja wykonawcza Komisji C(2015)1585/F1 z dnia 16 marca 2015 r. ustanawiająca wykaz dokumentów uzupełniających, które muszą być przedstawione przez osoby ubiegające się o wizę w Angoli, Armenii, Azerbejdżanie, na Kubie oraz w Palestynie. TEKST i ZAŁĄCZNIKI PL

   

  - umowa z dnia 14 marca 2008 r. między Ministrem Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Spraw Zagranicznych Republiki Słowenii o współpracy w zakresie wydawania wiz (M.P. z 2008 r. Nr 63, poz. 550) TEKST PL, EN, SI

   

  - umowa z dnia 10 lutego 2012 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o wzajemnej reprezentacji wizowej (M.P. z 2012 r., poz. 243) TEKST PL, EN, SK

   

  - umowa z dnia 27 stycznia 2014 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Federalną Konfederacji Szwajcarskiej o wzajemnej reprezentacji w procesie rozpatrywania wniosków wizowych i wydawania wiz (M.P. z 2014 r., poz. 213) TEKST PL, EN

   

   

  Unia Europejska podpisała dotychczas umowy o ułatwieniach wizowych z Armenią, AzerbejdżanemRepubliką Zielonego Przylądka, Rosją.