close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 5 kwietnia 2019

  Celem programu NAWA – Promocja języka polskiego, uruchomionej przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej 15 marca 2019 r., jest promocja języka polskiego z elementami historii i kultury Polski poprzez finansowanie przedsięwzięć budujących jakość nauczania i prestiż języka polskiego jako obcego, trwale wpływających na wizerunek Polski w świecie.

  W ramach Programu finansowane będą projekty, działania i inicjatywy służące rozpowszechnianiu języka polskiego jako obcego, wzmocnieniu jakości jego nauczania i skierowane do szerszego grona odbiorców.

   

  Proponowane działania powinny cechować się kreatywnością oraz wysokim stopniem dopasowania do potrzeb grupy docelowej. Preferowane są działania nierealizowane dotychczas przez Wnioskodawcę w proponowanym we wniosku zakresie lub skali. Sugerowane są działania realizowane za granicą.

   

  O udział w Programie mogą ubiegać się polskie uczelnie i instytucje naukowe podejmujące działania na rzecz promocji języka polskiego na poziomie akademickim.

   

  Projekt może być realizowany przez jedną instytucję, ale preferowane są projekty w międzynarodowym partnerstwie, przy czym instytucja, która wnioskuje – Wnioskodawca - odpowiada za podpisanie umowy z NAWA, realizację działania oraz złożenie raportu w określonym terminie i rozliczenie środków. Partnerami w projekcie mogą być zagraniczne uczelnie lub instytucje naukowe.

   

  Możliwa jest realizacja działań trwających od 3 do 12 miesięcy.

   

  W roku 2019 planowane są 2 nabory wniosków:

   

  • wnioski złożone do 30 kwietnia 2019 r. będą rozpatrzone do 30 czerwca 2019 r.,
  • wnioski złożone pomiędzy 1 maja a 30 września 2019 r. będą rozpatrzone do 30 listopada 2019 r.

   

  Regulamin Programu jest dostępny na stronie internetowej NAWA

  Informacje o programie są dostępne także w folderze.  

  Tagi: NAWA

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: