close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • RODZAJE WIZ

 • Wiza jednolita (Schengen) kategorii C (krótkoterminowa)

   

   

  Wiza kategorii C upoważnia jej posiadacza do wjazdu na obszar strefy Schengen w celu: turystycznym, odwiedzenia rodziny lub przyjaciół, biznesowym, udziału w imprezach sportowych lub kulturalnych itp. – na czas nieprzekraczający 90 dni. Wiza ta może zostać wydana z jednokrotnym, dwukrotnym lub wielokrotnym prawem do wjazdu do strefy Schengen. Pobyt osoby przebywającej w strefie Schengen na podstawie wizy kategorii C nie może przekroczyć 90 dni. Osoba wjeżdżająca do strefy Schengen na podstawie wizy wielokrotnej może przebywać tam maksymalnie przez 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu podczas ważności wizy, licząc od dnia pierwszego wjazdu do strefy Schengen.

   

  WYKAZ PAŃSTW TRZECICH, KTÓRYCH OBYWATELE MAJĄ OBOWIĄZEK POSIADAĆ WIZY PODCZAS PRZEKRACZANIA GRANIC ZEWNĘTRZNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

   

  WYKAZ PAŃSTW TRZECICH, KTÓRYCH OBYWATELE SĄ ZWOLNIENI Z OBOWIĄZKU POSIADANIA WIZY PODCZAS PRZEKRACZANIA GRANIC ZEWNĘTRZNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH NA POBYT NIE DŁUŻSZY NIŻ 90 DNI W OKRESIE 180 DNI

   

  W przypadku wątpliwości co do długości dozwolonego pobytu (z zachowaniem zasady 90 dni pobytu w okresie referencyjnym 180 dni), można skorzystać z aplikacji „Kalkulator Schengen”, dostępnej na stronach Komisji Europejskiej pod adresem: https://ec.europa.eu/assets/home/visa-calculator/calculator.htm?lang=en.

   

  Jeśli wnioskodawca planuje pobyt w kraju należącym do strefy Schengen przekraczający 90 dni, powinien ubiegać się o wizę długoterminową – krajową kategorii D.

   

   

  Wiza krajowa (długoterminowa D)

   

   

  Wiza kategorii D upoważnia jej posiadacza do pobytu w Polsce w okresie przekraczającym 90 dni w celach m. in. biznesowych, kulturalnych, naukowych, edukacyjnych, szkoleniowych oraz w celu wykonywania pracy. Wiza uprawnia do pobytu w Polsce w okresie wskazanym w wizie (nieprzekraczającym jednak 365 dni) oraz do poruszania się po innych państwach strefy Schengen (w przypadku wydania wizy uprawniającej do większej liczby wjazdów niż jeden) przez 90 dni w okresie 180 dni. Wiza może zostać wydana z prawem jednokrotnego, dwukrotnego oraz wielokrotnego wjazdu do Polski, maksymalny okres ważności wizy wynosi 12 miesięcy.

   

   

  Wiza tranzytowa (wiza Schengen kategorii C - TR)

   

   

  Wiza tranzytowa kategorii C-TR wydawana jest w przypadku, gdy tranzyt stanowi jedyny cel wjazdu do strefy Schengen (np. przejazd przez terytorium Polski jest najkrótszą i najwygodniejszą drogą z jednego kraju spoza strefy Schengen do innego kraju spoza strefy Schengen). Wiza tranzytowa upoważnia jej posiadacza do podróży poprzez strefę Schengen w drodze do kraju docelowego przy wykorzystaniu samolotu, samochodu, pociągu, autobusu lub innego środka transportu, w okresie nieprzekraczającym 5 dni, licząc od dnia pierwszego wjazdu do strefy Schengen. Osoby ubiegające się o wydanie wizy tranzytowej powinny posiadać zezwolenie na wjazd do kraju docelowego lub też do kraju graniczącego ze strefą Schengen. Wiza może być jednokrotna, dwukrotna lub wielokrotna, w zależności od trasy podróży.

   

   

  Tranzytowa wiza lotniskowa (typu A)

   

   

  Wiza wydawana jest dla podróżujących samolotem do państwa trzeciego, gdy połączenie lotnicze przewiduje lądowanie na lotnisku położonym na terytorium RP. Obowiązek jej posiadania dotyczy wyłącznie obywateli Afganistanu, Bangladeszu, Demokratycznej Republiki Konga, Erytrei, Etiopii, Ghany, Iranu, Iraku, Nigerii, Pakistanu, Sudanu lub Sri Lanki, którzy nie zamierzają opuszczać międzynarodowej strefy tranzytowej lotniska - zgodnie z załącznikiem nr IV do Wspólnotowego Kodeksu Wizowego

   

  Tranzytowa wiza lotniskowa A upoważnia jedynie do wjazdu i pobytu w międzynarodowej strefie tranzytowej lotniska (nie upoważnia do wjazdu na terytorium Schengen czy opuszczenia strefy tranzytowej lotniska).

   

  W przypadku planowanego tranzytu przez lotnisko położone na terytorium innego państwa Schengen niż Polska należy zwrócić się z zapytaniem o obowiązek posiadania wizy lotniskowej bezpośrednio do urzędu konsularnego danego państwa.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: