close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WIZY DO SŁOWENII

 • Podstawa prawna:

  - umowa z dnia 14 marca 2008 r. między Ministrem Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Spraw Zagranicznych Republiki Słowenii o współpracy w zakresie wydawania wiz (M.P. z 2008 r. Nr 63, poz. 550) TEKST PL, EN, SI

   

   

  Ambasada RP w Erywaniu rozpatruje wnioski o wydanie wiz Schengen osobom udającym się do Republiki Słowenii. Reprezentacja wizowa dotyczy jedynie wiz Schengen (wydawanych w przypadku, gdy planowany pobyt wnioskodawcy w kraju strefy Schengen nie przekracza 90 dni). W przypadku, gdy planowany pobyt przekracza 90 dni (np. wyjazd do pracy, na studia, wolontariat itp.) wnioski wizowe rozpatruje Ambasada Republiki Słowenii w Kijowie.

   

   

  W przypadku wniosków wizowych składanych na wyjazd do Słowenii konieczne jest przedstawienie oryginału potwierdzonego przez słoweńskiego notariusza listu gwarancyjnego („garantno pismo”) strony zapraszającej. Fotokopie, skany albo faksy nie są akceptowane. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie MSZ Słowenii. Wymóg ten nie dotyczy wniosków składanych w celu wydania wiz turystycznych.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: