close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PONOWNE ROZPATRZENIE WNIOSKU

 • Osoba, która uzyskała decyzję odmowną w przedmiocie wydania wizy może wystąpić o ponowne rozpatrzenie wniosku wizowego w terminie 14 dni od dnia odbioru formularza informującego oraz uzasadniającego odmowę wydania wizy.

   

  Złożenie powyższego wniosku nie wymaga rejestracji terminu złożenia wniosku przez system e-Konsulat. Wnioskodawca powinien stawić się w ambasadzie w wyżej zakreślonym 14-dniowym terminie. Wnioski o ponowne rozpatrzenie wniosku wizowego przyjmowane są od poniedziałku do czwartku od godziny 09:30 do 15:00 (a więc w ramach ogólnych terminów obsługi aplikantów wizowych).

   

  Opłata za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy Schengen lub wizy krajowej wynosi 60 euro (płatne w euro, w gotówce, w kasie ambasady).

   

  Zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz. U. z 2015 r., poz. 1274) decyzja podjęta w wyniku rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy jest decyzją ostateczną i nie przysługuje od niej odwołanie.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: