close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • TŁUMACZENIA I POŚWIADCZENIA TŁUMACZEŃ

 • Konsul dokonuje tłumaczeń z języka polskiego na ormiański i z języka ormiańskiego na język polski. Konsul dokonuje w szczególności tłumaczeń treści powtarzalnych:

   

  1. aktów stanu cywilnego;
  2. zaświadczeń o niekaralności;
  3. polskich praw jazdy;
  4. innych dokumentów.

    

  Konsul poświadcza zgodność tłumaczeń dokumentów z języka ormiańskiego na język polski i z języka polskiego na język ormiański. Konsul poświadcza tłumaczenia sporządzone rzetelnie i w sposób czytelny. Do poświadczenia zgodności tłumaczenia nie jest wymagane jego sporządzenie przez tłumacza przysięgłego lub zawodowego. Nie jest wymagane wcześniejsze poświadczenie tłumaczenia w sądzie.

   

  Opłata (za każdą rozpoczętą stronę) zgodnie z Tabelą opłat konsularnych.

   

  W celu umówienia wizyty należy skontaktować się z referatem konsularnym Ambasady RP w Erywaniu telefonicznie +374 10 542 497 lub mailowo erywan.amb.sekretariat@msz.gov.pl.

   

  Czas trwania procedury jest uzależniony od ilości przedstawionych dokumentów/stron.

   

  Ważne:

   

  • Tłumaczenia poświadczone przez konsula, przeznaczone do obrotu prawnego w Polsce nie wymagają dalszego uwierzytelnienia.
  • Tłumaczenia opatrzone pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych w Polsce, przeznaczone do obrotu prawnego w Polsce, nie wymagają dalszego uwierzytelnienia.
  • Tłumaczenia opatrzone pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych w Polsce, przeznaczone do obrotu prawnego w Armenii, wymagają uwierzytelnienia za pomocą pieczęci apostille wydawanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie.
  • Tłumaczenia przeznaczone do obrotu prawnego w Armenii mogą być również dokonywane za pośrednictwem tłumaczy przysięgłych wpisanych na listę tłumaczy przysięgłych w Armenii lub za pośrednictwem konsula Armenii w Warszawie (http://poland.mfa.am/en/).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: