close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO W ARMEŃSKIM URZĘDZIE

 • Związek zawierany przed armeńskim urzędnikiem stanu cywilnego podlega prawu Republiki Armenii. W celu uzyskania szczegółowych na ten temat sugerujemy kontakt z lokalnym urzędem.

   

  Rola polskiego konsula jest w tym wypadku ograniczona do udzielania pomocy w uzyskaniu zaświadczenia, że zgodnie z prawem polskim dana osoba może zawrzeć małżeństwo (przed zawarciem związku małżeńskiego) lub na przyjęciu wniosku o transkrypcję (zarejestrowanie) aktu małżeństwa.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: