close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • OŚWIADCZENIA WS. OBYWATELSTWA

 • Konsul przyjmuje do protokołu oświadczenia w sprawach związanych z nabyciem lub utratą polskiego obywatelstwa w trybie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim:

   

  • oświadczenie drugiego z rodziców o wyrażeniu zgody na nabycie lub utratę przez małoletniego obywatelstwa polskiego w trybie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy;
  • oświadczenie małoletniego, który ukończył 16 lat, o wyrażeniu zgody na nabycie lub utratę obywatelstwa polskiego w trybie art. 8 ustawy.

   

  W celu złożenia oświadczenia należy skontaktować się telefonicznie lub mailowo z ambasadą celem ustalenia terminu spotkania z konsulem.

   

  Osoba składająca oświadczenie do protokołu przedstawia:

   

  1. Ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo (np. paszport);

  2. Oryginał i fotokopię aktu urodzenia małoletniego, którego dotyczy zgoda na nabycie lub utratę obywatelstwa polskiego.

   

  Za czynność przyjęcie oświadczenia w trybie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim pobierana jest opłata konsularna zgodna z aktualną Tabelą Opłat Konsularnych. Opłaty konsularne pobierane są przy składaniu dokumentów i nie są zwracane niezależnie od rezultatu sprawy.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: