close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • UTWORZENIE OŚRODKA ADAPTACYJNEGO DLA REPATRIANTÓW

 • 11 stycznia 2018

  W związku z wejściem w życie w dniu 23 grudnia 2017 r. ustawy z dnia 24 listopada 2017r. o zmianie ustawy o repatriacji, ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2282) zostanie utworzony w Pułtusku ośrodek adaptacyjny dla repatriantów.

  Nowelizacja ustawy umożliwia kierowanie do ośrodka osób legitymujących się decyzją konsula o przyrzeczeniu wydania wizy w celu repatriacji. Docelowo w ośrodku zostanie zapewnione utrzymanie dla 100 repatriantów.

   

  Umieszczanie osób w ośrodku odbywać się będzie na podstawie decyzji wydanej przez Pełnomocnika Rządu ds. Repatriacji, o której mowa w art. 3bust.1 pkt 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o repatriacji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1392 z późniejszymi zmianami).

   

  Osoby przybywające do ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów uzyskują w nim przez okres 3 do 6 miesięcy pełne utrzymanie i wyżywienie. W trakcie pobytu w ośrodku osoby te są obowiązane do uczestniczenia w zajęciach adaptacyjno-integracyjnych, na które składają się:

   

  • kurs języka polskiego,
  • kurs wiedzy o Polsce,
  • kurs orientacji zawodowej.

   

  Po upływie okresu pobytu w ośrodku repatriant będzie zobowiązany do jego opuszczenia i przesiedlenia się do mieszkania, które sobie zapewni samodzielnie, uzyskując w tym celu wsparcie z budżetu państwa w postaci dofinansowania kosztów najmu lub zakupu lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego.

   

  Kwota dofinansowania zakupu lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego została określona na poziomie 25 tys. zł na repatrianta i każdego członka jego rodziny – rozumianej jako repatriant, jego małżonek i każde małoletnie dziecko pozostające pod opieką co najmniej jednego z małżonków oraz dodatkowo 25 tys. zł na rodzinę. Dorosły, samodzielny repatriant jest traktowany jako osobna „rodzina”. Tak więc rodzina składająca się z dwojga rodziców i dwojga małoletnich dzieci otrzymuje dofinansowanie w kwocie 125 tys. zł. Kwota dofinansowania dla samotnego repatrianta to 50 tys. złotych.

   

  Kwota dofinansowania kosztów najmu to 300 zł miesięcznie na każdego członka rodziny repatrianta. Odnosząc to do powyższych przykładów, to rodzina 4 osobowa otrzyma z tego tytułu 1200 zł miesięcznie, a samotny repatriant 300 zł miesięcznie.

   

  Zgodnie z art. 17 b ust.9 ustawy repatriant ma prawo zmienić w ciągu 10 lat od przesiedlenia się do Polski, formę wsparcia z dopłaty do czynszu najmu lokalu mieszkalnego na dopłatę do zakupu lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego. Wówczas od przysługującej kwoty 25 tys. zł odejmuje się już wypłaconą mu kwotę na dofinansowanie kosztów najmu.

   

  Zgodnie z art. 3 c ust 1 ustawy Pełnomocnik bierze pod uwagę czas oczekiwania osób ujętych w ewidencji i wydaje decyzję w sprawie przyznania miejsca w ośrodku po przedstawieniu przez konsula wyrażonej na piśmie zgody  repatrianta(-ów) oraz członków rodziny.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: