close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • STRONA GŁÓWNA

 • 11 maja 2019

  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ogłasza nabór wniosków o stypendia z Funduszu Stypendialnego im. Królowej Jadwigi. Celem Funduszu jest finansowe wsparcie wyróżniających się w pracy naukowej pracowników naukowych lub doktorantów.

  Stypendium naukowe z Funduszu może otrzymać pracownik naukowy lub doktorant pochodzący z jednego z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, krajów byłego Związku Radzieckiego lub krajów bałkańskich, na czas pobytu w Krakowie w celu prowadzenia badań naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od roku 1999 przyznanych zostało blisko 900 stypendiów dla beneficjentów z 21 krajów.

   

  Miesięczny pobyt stypendysty w Krakowie w celu przeprowadzenia badań może mieć miejsce w okresie między październikiem 2019r. a czerwcem 2020r. (w uzasadnionych przypadkach pobyt ten może zostać wydłużony).

   

  Stypendysta Funduszu im. Królowej Jadwigi otrzymuje stypendium w wysokości 1500 zł miesięcznie (jednorazowo na cały okres pobytu), zakwaterowanie w Domu Studenckim „Piast” oraz podstawową opiekę zdrowotną.

   

  Komplet dokumentacji kandydata powinien zawierać:

   

  – wniosek według wzoru określonego w załączniku nr 1 do Regulaminu (dostępny na stronie: https://stypendia.uj.edu.pl/wlasne-fundusze/krolowej-jadwigi);

   

  – życiorys;

   

  – program badań naukowych do zrealizowania w czasie pobytu na stypendium w Krakowie;

   

  – informację o dotychczasowych pracach naukowych;

   

  – spis publikacji;

   

  – rekomendację od pracownika naukowego UJ;

   

  – kserokopię strony paszportowej ze zdjęciem.

   

  Dokumenty należy nadesłać pocztą tradycyjną w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.06.2019 roku na adres:

   

  Biuro Doskonalenia Kompetencji

  Centrum Wsparcia Dydaktyki

  Uniwersytetu Jagiellońskiego

  ul. Gołębia 24, pokój nr 16, 31-007 Kraków, Polska

  z dopiskiem na kopercie: Fundusz Stypendialny im. Królowej Jadwigi.

   

  Fundusz zastrzega sobie prawo rozesłania tylko pozytywnych decyzji.

   

  Dodatkowych informacji udziela dr Piotr Obacz:

  tel. +48 12 663 39 53, e-mail: fundusze.stypendialne@uj.edu.pl

   

  Więcej informacji pod adresem: https://stypendia.uj.edu.pl/wlasne-fundusze/krolowej-jadwigi

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: