close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 26 marca 2019

  Program Stypendialny im. Banacha jest wspólną inicjatywą stypendialną Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, realizowaną w ramach polskiej pomocy rozwojowej. Celem Programu jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego następujących krajów: Białoruś, Ukraina, Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Mołdawia, Kazachstan, Kirgistan, Uzbekistan, Tadżykistan, Turkmenistan, a także państw Bałkanów Zachodnich: Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Kosowo, Macedonia i Serbia poprzez podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych obywateli tych państw.

  Stefan Banach - ceniony polski matematyk, współtwórca lwowskiej szkoły matematycznej i działu matematyki zwanego analizą funkcjonalną. Był autorem ponad 60 prac naukowych i twórcą wielu twierdzeń matematycznych o fundamentalnym znaczeniu. Od 2013 roku rząd polski oferuje zagranicznym studentom stypendium imienia tego wybitnego polskiego naukowca.

   

  Program umożliwia:

   

  • podejmowanie i odbywanie studiów II stopnia ze stypendium (w dziedzinie nauk: inżynieryjno-technicznych, rolniczych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych),
  • zwolnienie z opłat za kształcenie na uczelniach publicznych,
  • odbycie miesięcznego kursu językowo-adaptacyjny lub rocznego kursu przygotowawczego.

   

  Kandydaci samodzielnie dokonują wyboru uczelni i kierunku studiów, na którym chcą podjąć naukę spośród oferty edukacyjnej polskich publicznych szkół wyższych. Celem kursów jest pogłębienie znajomości języka polskiego i wiedzy o polskiej historii i kulturze, w przypadku kursu przygotowawczego – także wiedzy z przedmiotów kierunkowych związanych z tokiem przyszłych studiów. Koszty kursów oraz stypendiów w trakcie trwania kursu będą pokrywane także przez NAWA w ramach budżetu programów stypendialnych. Językiem wykładowym w ramach Programu jest język polski. Ostateczne decyzje o przyjęciu kandydatów na studia podejmują uczelnie.

   

  Regulamin oraz szczegółowe informacje i dokumenty znajdują się tutaj.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: