close

 • Հավատարիմ լինել իմ Հայրենիքին` Լեհաստանի Հանրապետությանը

   

 • ՀԱՅՐԵՆԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆ

 • Ընդհանուր տեղեկություն

   

  Հայրենադարձությունը դա լեհական ծագման անձանց վերադարձն է Լեհաստան: Սա նույնպես Լեհաստանի քաղաքացիություն ստանալու յուրահատուկ, արտոնյալ միջոց է։ Նման իրավունք տրվում է միայն այն անձանց, ովքեր չունեն Լեհաստանի քաղաքացիություն, սակայն ցանկանում են մշտական սկզբունքով բնակվել Լեհաստանի Հանրապետությունում։ Հայրենադարձ է համարվում լեհական ծագման այն անձը, որը ժամանել է Լեհաստանի Հանրապետություն ազգային տեսակի մուտքի արտոնագրի հիման վրա, որը տրված է մշտական սկզբունքով բնակվելու նպատակով: Համաձայն գործող օրենքի` Լեհաստանի սահմանը հատելու կնիքի ամսաթիվը համարվում է լեհական քաղաքացիության տրամադրաման ամսաթիվ: Հայրենադարձության միջոցով լեհական քաղաքացիություն կարող են ստանալ նաև հայրենադարձի ամուսինը և հայրենադարձի խնամակալության տակ գտնվող անչափահաս զավակները:

   

  2000 թ նոյեմբերի 9-ի Հայրենադարձության մասին օրենքը (ամբողջական տեքստը՝ 2014 թ․ Օրենքների ժողովածու, կետ 1392` հետագա փոփոխություններով) սահմանում է հայրենադարձության միջոցով Լեհաստանի քաղաքացիություն ստանալու հիմքերը, հայրենադարձի իրավունքները, ինչպես նաև՝ հայրենադարձներին ու նրանց ընտանիքների անդամներին հատկացվող օգնության տրամադրման կանոնները և եղանակները։

   

  Հայրենադարձության գործընթացում առաջին և կարևորագույն փուլն է անձի` լեհական  ծագման ճանաչման որոշման կայացումը: Նման որոշում կայացնում է դիմորդի բնակության վայրով պայմանավորված իրավասու հյուպատոսը` հայրենադարձության նպատակով ազգային տեսակի վիզայի համար դիմումի հիման վրա:

   

  Հայրենադարձության նպատակով մուտքի արտոնագրի տրամադրաման պայմանները

   

  Լեհական ծագումով անձ է ճանաչվում նա, ով հայտարարում է լեհ ժողովրդին իր պատկանելիությունը և կատարում միաժամանակ հետևյալ երկու պահանջները.

   

  • ծնողներից/պապիկներից ու տատիկներից առնվազն մեկը կամ մեծ պապիկներից/տատիկներից երկուսն ունեցել են լեհական ծագում (այս պահանջը համարվում է կատարված, եթե վերոնշյալ նախնիները հաստատել են իրենց պատկանելիությունը լեհական ազգին),
  • Հաստատում է իր կապը լեհականության հետ։

   

  Լեհական ծագումը հաստատող փաստարկներ կարող են լինել փաստաթղթեր, որոնք տրվել են Լեհաստանի պետական մարմինների կամ եկեղեցու կողմից, ինչպես նաև՝ նախկին ԽՍՀՄ իշխանությունների կողմից և որոնք վերաբերում են դիմորդներին, նրանց ծնողներին կամ պապերին/նախապապերին, հատկապես՝

   

  • Անձը հաստատող լեհական փաստաթուղթ,
  • Քաղաքացիական կացության գրանցման վկայականները, կամ նրանց պատճենները, կամ մկրտության վկայականները, որոնք կապացուցեն դիմորդի կապը լեհականության հետ,
  • Լեհական բանակում ծառայության մասին վկայական, որտեղ նշում լինի լեհական ազգության վերաբերյալ,
  • Արտաքսումը կամ բանտարկությունը հաստատող փաստաթուղթ, որում լեհական ազգության վերաբերյալ նշում լինի,
  • Անձը հաստատող փաստաթղթեր կամ այլ պաշտոնական փաստաթղթեր, որոնցում լեհական ազգության վերաբերյալ նշում լինի,
  • Փաստաթուղթ, որն ապացուցում է, որ տվյալ անձը հետապնդման է ենթարկվել իր լեհական ազգության պատճառով,
  • Արտաքսված կամ հետապնդված անձի վերականգնումը հաստատող փաստաթուղթ, որում լեհական ազգության վերաբերյալ նշում լինի։

   

  Հայրենադարձության նպատակով ազգային տեսակի մուտքի արտոնագիր կարող է տրվել լեհական ծագման այն անձին, որը բավարարում է հետևյալ պայմանները` միաժամանակ․

   

  • Ունի լեհական ծագում,
  • Մինչև 2001 թ․ հունվարի 1-ը մշտական բնակություն են  ունեցել հետևյալ ժամանակակից հանրապետությունների տարածքում՝

  - Հայաստանի Հանրապետությունում,

  - Ադրբեջանի  Հանրապետությունում,

  - Վրաստանի Հանրապետությունում,

  - Ղազախստանի Հանրապետությունում,

  - Ղրղզստանի Հանրապետությունում,

  - Տաջիկիստանի Հանրապետությունում,

  - Թուրքմենստանի Հանրապետությունում,

  - Ուզբեկիստանի Հանրապետությունում,

  - Ռուսաստանի Դաշնության ասիական մասում։

   

  Հայրենադարձության նպատակով մուտքի արտոնագիր կարող է տրամադրվել նաև վերոհիշյալ պայմաններին բավարարող անձի ամուսնուն և նրա ժառանգներին (զավակներին, թոռներին)` մինչև չորրորդ սերունդ։

   

  Հայրենադարձության արտոնագրի տրամադրումը կարող է մերժվել, եթե անձը՝

   

  • կորցրել են վերոնշյալ հայրենադարձության մասին օրենքի հիմքով ստացած Լեհաստանի քաղաքացիությունը,
  • 1944–1957 թթ․ Լեհաստանի և Բելառուսի ՍՍՀ, Ուկրաինայի ՍՍՀ, Լիտվայի ՍՍՀ և նախկին ԽՍՀՄ-ի հետ կնքված համաձայնագրի հիման վրա հայրենադարձել է Լեհաստանի Հանրապետության կան Լեհաստանի Ժողովրդավարական Հանրապետության տարածքից դեպի վերոհիշյալ հանրապետություններից որևէ մեկը,  
  • Լեհաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս գտնվելիս գործել է ի վնաս Լեհաստանի Հանրապետության շահերին,
  • Մարդու իրավունքների ոտնահարման է մասնակցել կամ մասնակցում,
  • Անձի տվյալները գրանցված են Շենգենի Տեղեկատվական Համակարգում մուտքն արգելելու նպատակով,
  • Մերժումը պայմանավորված է Լեհաստանի Հանրապետության պաշտպանության, անվտանգության կամ հասարական անդորրի պահպանության նկատառումներով,
  • Մերժումը պայմանավորված է անձի տվյալների մուտքագրումով Լեհաստանի Հանրապետության տարածքում անցանկալի օտարերկրացիների ցանկում։

   

  Լեհաստանում բնակվելու պայմանների բավարարում

   

  Հյուպատոսը հայրենադարձության նպատակով ազգային տեսակի մուտքի արտոնագիրը  տրամադրում է Լեհաստանի Հանրապետությունում բնակվելու պայմաններ ունեցող անձին, այսինքն՝ նրան, ով կներկայացնի ապացույցներ, որոնք վկայում են առնվազն 12 ամիս ժամանակահատվածով կեցարան և եկամուտների աղբյուրներ ունենալու կամ վերջիններով ապահովված լինելու մասին։

   

  Բնակվելու պայմանների ապահովման նոր տարբերակ է Կառավորությանն առընթեր Հայրենադարձության հարցերով զբաղվող պատասխանատուի հանձնարարությամբ Լեհաստանում սոցիալական հաստատությունների կողմից կազմակերպվող և հայրենադարձների համար նախատեսված կենտրոններում տեղի տրամադրումը։ Այդ տեղը տրվում է Լեհաստանում գտնվելու առաջին 3 ամսվա համար՝ ժամկետը ևս 3 ամսով երկարացնելու հնարավորությամբ։ Հաստատությունում բնակվելու ընթացքում հայրենադարձը ապահովվում է բնակության պայմաններով, ինչպես նաև ադապտացիոն և, հարկ եղած դեպքում, լեզվի դասընթացներով։ Հաստատությունում բնակվելու ընթացքում հայրենադարձը հաստատության աջակցությամբ փնտրում է կեցարան և աշխատատեղ։ Բնակվելու պայմանները բավարարող ապացույցներ են համարվում՝

   

  • Ադապտացիոն հաստատությունում տեղի տրամադրման որոշումը Կառավորությանն առընթեր Հայրենադարձության հարցերով զբաղվող պատասխանատուի կողմից,
  • Համայնքի (գմինայի) խորհրդի որոշումը, որն երաշխավորում է հայրենադարձին բնակվելու պայմանների` այսինքն՝ կեցարան և ապրուստի միջոցների ապահովումը, առնվազն երկու տարվա ընթացքում,
  • Առնվազն երկու տարվա ընթացքում հայրենադարձին բնակվելու պայմանների տրամադրման վերաբերյալ հայտարարագիր՝ կազմված նոտարական ակտի ձևով և տրված Լեհաստանի Հանրապետության տարածքում նստավայր ունեցող ֆիզիկական անձի, իրավաբանական անձի կամ իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող կազմակերպչական միավորի կողմից,
  • Շրջանի (պովիատի) խորհրդի որոշում, որով Ստարոստան պարտավորվում է հայրենադարձին սոցիալական աջակցության տներում տեղ տրամադրել։

    

  Որոշումն ու հայտարարագիրը պետք է պարունակեն կեցարանի, նրա տրամադրման ձևի, եկամուտի ստացման կամ ապահովման աղբյուրի վերաբերյալ մանրամասն տեղեկություն: Ֆիզիկական անձի հայտարարագիրը կարող է վերաբերել միայն այդ անձի ծնողներին, զավակներին կամ եղբայրներին ու քույրերին:

   

  Ապրուստի աղբյուրների վերաբերյալ ապացույցները պարտադիր չեն, եթե տվյալ անձին հատկացվում է կենսաթոշակ կամ նպաստ` կենսաթոշակներին ու նպաստներին առնչվող լեհական սահմանումների համաձայն:

   

  Բնակվելու պայմաններն ապացուցող հիմնավորումներ կարող են լինել`

   

  • Լեհաստանում բնակարանի սեփականության վկայականը,
  • անշարժ գույքի առուվաճառքի նախնական պայմանագիրը և ԼՀ ժամանելուց հետո այն գնելու համար նախատեսված միջոցները,
  • բնակելի տարածքի վարձակալության պայմանագիր:

   

  Ապրուստի աղբյուրներ կարող են լինել այդ թվում նաև՝

   

  • Լեհաստանում կատարած աշխատանքի դիմաց ստացած վարձատրությունը,
  • Սոցիալական ապահովության հիմնարկի կենսաթոշակը կամ նպաստը,
  • այլ ֆինանսական միջոցները (նվիրատվությունները, արտերկրում բնակարանի վաճառքից ստացված գումարը, կրթաթոշակները), որոնք թույլ են տալիս հայրենադարձին ապահովել իր և իր ընտանիքի համար ապրուստ,
  • հրավիրող կողմի` անհատի կամ ընկերության հանձնառությունը` մինչև հայրենադարձի ինքնուրույնանալը հոգալ նրա ապրուստը, բժշկական ծախսերը, ապահովագրությունը և այլն:

   

  Այն անձանց, որոնք ապահոված չեն Լեհաստանի Հանրապետությունում կեցարանով և եկամուտների աղբյուրներով, բայց բավարարում են հայրենադարձության արտոնագիր տրամադրելու մյուս պահանջները, հյուպատոսը տալիս է հայրենադարձության նպատակով ազգային տեսակի մուտքի արտոնագրի տրամադրման որակավորում (նախկինում` հայրենադարձության արտոնագրի տրամադրման խոստում):

   

  Հայրենադարձի ամուսինը

   

  2017 թ. մայիսի 1-ից սկսած հայրենադարձի ամուսինը, որը չունի լեհական ծագմում, նույնպես կարող է ստանալ հայրենադարձության նպատակով ազգային տեսակի մուտքի արտոնագիր, եթե ցանկանում է ձեռք բերել Լեհաստանի քաղաքացիություն հայրենադարձի հետ նույն եղանակով: Այս դեպքում նա նույնպես դառնում է հայրենադարձ և օրենքի դրույթներով ստանում հայրենադարձին հատկացվող իրավունքները:

   

  Եթե ամուսինը չի ցանկանում ստանալ հայրենադարձության միջոցով Լեհաստանի քաղաքացիություն, օրինակ` ցանկանում է պահպանել երկքաղաքացիություն չընդունող պետության ցայժմ ունեցած քաղաքացիությունը, ապա նա կարող է դիմել Լեհաստանի Հանրապետության տարածքում բնակվելու իրավունքի հատկացման համար: Ստանալով այդ թույլտվությունը` նա ձեռք է բերում բազմաթիվ իրավունքներ, որոնցից կարող է օգտվել Լեհաստանի քաղաքացիների հետ հավասարության սկզբունքով, օրինակ` առանց հավելյալ աշխատանքային թույլտվության կամ համաձայնության աշխատելու իրավունք` որոշ մասնագիտությունների բացառությամբ, սոցիալական խնամակալությունից և աջակցությունից օգտվելու իրավունք, անվճար բուժօգնությունից օգտվելու իրավունք, սոցիալական ապահովագրությունից, կրթությունից, տնտեսվարության իրավունքից օգտվելու հնարավորություն:

   

  Բնակվելու իրավունք ձեռք բերելուց հետո հայրենադարձի ամուսինը կարող է Լեհաստանի քաղաքացիությունը ստանալու դիմում ներկայացնել: Դիմումը դիմորդի բնակության հասցեով պայմանավորված իրավասու վոևոդի միջնորդությամբ հղվում է Լեհաստանի Հանրապետության Նախագահին:

   

  Լեհաստանի տարածքում գտնվող անձի ճանաչումը որպես հայրենադարձի

   

  Հնարավոր է հայրենադարձության ճանաչում նաև այն դեպքում, երբ անձը բավարարում է հետևյալ պայմանները միաժամանակ`

   

  • ունի լեհական ծագում,
  • Ինչպես հայրենադարձների դեպքում, մինչև 2001 թ․ հունվարի 1-ը մշտական բնակություն են  ունեցել վերոնշյալ  հանրապետություններից որևէ մեկի տարածքում,
  • Այդ անձին չեն վերաբերում վերոհիշյալ հանգամանքները, որոնք խոչընդոտում են հայրենադարձության նպատակով ազգային տեսակի մուտքի արտոնագրի տրամադրումը,
  • Գտնվել է Լեհաստանի տարածքում որոշակի ժամկետով տրված բնակվելու իրավունքով` բարձրագույն կրթության ստացման նպատակով, որը տրամադրվել է ոչ Լեհաստանի քաղաքացիներին կրթություն ստանալու օրենքների հիման վրա: Այդ անձը բուհն ավարտելուց հետո 12 ամսվա ընթացքում պետք է դիմի նախատեսվող բնակության վայրով պայմանավորված վոևոդին,
  • Որպես հայրենադարձ կարող է ճանաչվել նաև այն անձը, որը Լեհաստանի Հանրապետության տարածքում գտնվել է մշտական կացության թույլտվության, բնակվելու թույլտվության կամ կացության իրավունքի հիման վրա,
  • Լեհաստանի Հանրապետությունում ունի ապրուստի միջոց, ինչպես նաև կեցարանը զբաղեցնելու իրավական հիմք:

   

  Եթե անձի լեհական ծագումը նախկինում հաստատված չի եղել, ապա հայրենադարձության ճանաչման դիմումը կարող է հանգուցալուծվել արտերկրում վերջին բնակության վայրով պայամանավորված իրավասու հյուպատոսի կողմից նախաձեռնած ընթացակարգի արդյունքներով: Լեհաստանի քաղաքացիությունը տրամադրվում է հայրենադարձության վերաբերյալ որոշման` ուժի մեջ մտնելու օրով:

   

  Օժանդակություն հայրենադարձներին

   

  Պետության բյուջեից հայրենադարձին տրամադրվում է միանվագ անհատույց ֆինանսական օժանդակություն հետևյալ տեսքով`

   

  • Ժամանման կամ թռիչքի, ինչպես նաև գույքի փոխադրման ծախսերի հատուցում։ Փոխհատուցման չափը կազմում է արտերկրում հայրենադարձի բնակավայրին ամենամոտ գտնվող երկաթգծի կայարանից մինչև Լեհաստանում բնակություն հաստատելու վայրը գնացքի 2-րդ կարգի տոմսի կրկնապատիկը։ Այդ գումարը կարող է հատկացնել հյուպատոսը, եթե մուտքի արտոնագիր ստացած անձը բավարար ֆինանսական միջոցներ չունի՝ Լեհաստան մեկնելու համար,
  • Բնակության հաստատման և ընթացիկ ապրուստի համար նպաստ,
  • Հայրենադարձի անչափահաս երեխաների ուսման ծախսերը հոգալու համար նախատեսված նպաստ:

   

  Վերոնշյալ նպաստները չեն հարկվում։ Բացի այդ նպաստներից կարելի է դիմել նաև անհատական` այսպես կոչված վերանորոգման նպաստի համար։ Օժանդակության ուրույն տեսակ է լեհերենի և լեհական հասարակությունում ադապտացիայի դասընթացների կամզակերպումը։

   

  Հայրենադարձներին հատկացվող օժանդակության նոր տարբերակ է Կառավարությանն առընթեր Հայրենադարձության հարցերով զբաղվող պատասխանատուի կողմից հատկացվող բնակարանային աջակցությունը։ Այս նպաստը հատկացվում է որպես հավելավճար վարձակալվող բնակարանի վճարի (10 տարի ժամկետով) կամ բնակարանի գնման համար։ Օժանդակության ամբողջական չափը կազմում է յուրաքանչյուր հայրենադարձի հաշվով 25 հազ․ զլոտի։

   

  Լեհական փաստաթղթեր

   

  Բնակություն հաստատելու նպատակով ժամանելուց հետո հայրենադարձը պետք է կարգավորի Լեհաստանում իր բնակության ու գրանցման հետ կապված հարցերը․

   

  • Ներկայացնել տեղական ՔԿԱԳ իր քաղաքացիական կացության վկայականն ու դրա լեհերեն թարգմանությունը՝ կատարված նոտարական թարգմանչի կողմից, եթե հյուպատոսի միջնորդությամբ թարգմանությունը չէր արվել,
  • Ներկայանալ իրավասու Շրջանային (Վոևոձտվոյի) վարչության Քաղաքացիների հարցերով զբաղվող բաժին` լեհական քաղաքացիության հաստատման համար,
  • Քաղաքապետարանում կամ համայնքային վարչությունում դիմել անձը հաստատող փաստաթղթի տրամադրման համար, գրանցվել մշտական բնակության թույլտվության, ինչպես նաև PESEL համար ստանալու նպատակով։

   

  Քաղաքացիական կացության վկայականի հետ կապված ընթացակարգը արագացնելու նպատակով հայրենադարձը կարող է դիմել հյուպատոսին՝ լեհական քաղաքացիական կացության վկայականը կազմելու համար:

  Print Print Share: