close

 • Հավատարիմ լինել իմ Հայրենիքին` Լեհաստանի Հանրապետությանը

   

 • ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹՅՈՒՆ

 • ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐ

   

  Լեհաստանի քաղաքացիության ձեռքբերման և վերջինիս կորստի հարցերը կարգավորվում են 2009թ-ի ապրիլի 2-ի «Լեհաստանի քաղաքացիության մասին» օրենքով (Օրենքների ժողովածու, 2012թ., կետ 161` հետագա փոփոխություններով):

   

  Լեհաստանի քաղաքացիություն ունենալու կամ այն կորցնելու հարցերը նույնպես կարգավորվում են նախորդող օրենքների դրույթներով`

   

  • «Լեհաստանի Հանրապետության քաղաքացիության մասին» 1920 թ. հունվարի 20-ի օրենք

   

  • «Լեհաստանի քաղաքացիության մասին» 1951 թ. հունվարի 8-ի օրենք

   

  • «Լեհաստանի քաղաքացիության մասին» 1962 թ. փետրվարի 15-ի օրենք

   

  ԼԵՀԱՍՏԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹՅԱՆ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ

   

  1. (Արյան իրավունք / ius sanguinis)` օրենքի ուժով, ծնողների ծննդյան միջոցով, երբ տվյալ անձի ծնողներից առնվազն մեկն ունի Լեհաստանի քաղաքացիություն:

   

  Երեխան ձեռք է բերում Լեհաստանի քաղաքացիություն, եթե ծնողներից առնվազն մեկն ունի Լեհաստանի քաղաքացիություն` անկախ այն փաստից` ծնվել է Լեհաստանում, թե արտասահմանում (Քաղաքացիության մասին օրենքի 14-րդ հոդվածի 1-ին կետ):

   

  2. (Հողի իրավունք / ius soli)` երբ երեխան ծնվում է կամ հայտնաբերվում է Լեհաստանի տարածքում:  

   

  Եթե երեխան ծնվել կամ հայտնաբերվել է Լեհաստանի տարածքում, և երկու ծնողները անհայտ են, կամ հայտնի չէ նրանց քաղաքացիությունը կամ նրանք քաղաքացիություն չունեն, (Քաղաքացիության մասին օրենքի 14-րդ հոդվածի 2-րդ կետ և հոդված 15), ապա օրենքի ուժով երեխան ձեռք է բերում Լեհաստանի քաղաքացիություն:

   

  3. Երեխայի լիարժեք, վերջնական որդեգրում

   

  Լեհաստանի քաղաքացիություն ունեցող անձի (անձանց) կողմից որդեգրված անչափահաս օտարերկրացին ձեռք է բերում Լեհաստանի քաղաքացիություն, եթե լիարժեք վերջնական որդեգրման գործընթացն ավարտվել է մինչև երեխայի 16 տարեկան լրանալը: Այսպիսով, երեխան համարվում է Լեհաստանի քաղաքացի իր ծննդյան պահից ի վեր:

   

  4. Լեհաստանի քաղաքացիության շնորհում

   

  Լեհաստանի Հանրապետության նախագահը կարող է օտարերկրացուն շնորհել Լեհաստանի քաղաքացիություն:

   

  5. Լեհաստանի քաղաքացիության վերականգնում

   

  Լեհաստանի քաղաքացիության վերականգնման որոշումը տրվում է ներքին գործերի նախարարի կողմից:

   

  6. Լեհաստանի քաղաքացիության ճանաչում

   

  Լեհաստանում ապրող օտարերկրացին կարող է ներկայացնել հայտ` Լեհաստանի քաղաքացի ճանաչվելու համար: ԼՀ քաղաքացի ճանաչվելու որոշումը տրվում է համապատասխան վոյևոդայի կողմից` օտարերկրացու բնակության վայրի հիման վրա: Հարկ է նշել, որ հյուպատոսը չի ընդունում վերոնշյալ դիմումները:

   

  7. Հայրենադարձություն դեպի Լեհաստան

   

  Սա Լեհաստանի քաղաքացիություն ձեռք բերելու հատուկ ընթացակարգ է լեհական ծագում ունեցող այն անձանց կողմից, ովքեր հայրենադարձության նպատակով ստացել են արտոնագիր 2000թ.-ի նոյեմբերի 9-ի «հայրենադարձության մասին» օրենքի շրջանակում (այսինքն, Օրենքների ժողովածու, 2014թ, կետ 1392` հետագա փոփոխություններով):

   

   

   

  Print Print Share: