close

 • Հավատարիմ լինել իմ Հայրենիքին` Լեհաստանի Հանրապետությանը

   

 • ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 • Հյուպատոսական բաժնում կամ Լեհաստանի իշխանություններին ներկայացվող օտարերկրյա փաստաթղթերը պետք է պաշտոնապես թարգմանված լինեն։  Պաշտոնական է կոչվում Լեհաստանի արդարադատության նախարարության ցանկում գտնվող նոտարական թարգմանչի կամ հյուպատոսի կողմից կատարվող թարգմանությունը։

   

  Փաստաթղթերի պաշտոնական թարգմանություն հայերենից լեհերեն կարող է կատարվել կա´մ Լեհաստանում՝ հայերենի նոտարական թարգմանչի (հայերենի նոտարական թարգմանիչների ցանկը), կա´մ Երևանում Լեհաստանի Հանրապետության հյուպատոսի կողմից։

   

  Հայաստանի նոտարների կողմից կատարվող հայերենից լեհերեն թարգմանությունները չեն համարվում պաշտոնական թարգմանություններ։ Խորհուրդ ենք տալիս թարգմանության հանձնարարումից առաջ ստուգել` արդյոք տվյալ անձը նոտարական թարգմանիչ է` գրանցված Լեհաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության թարգմանիչների ցանկում։

   

  Ինքնուրույն կերպով կամ Լեհաստանում գրանցված ոչ նոտարական թարգմանչի կողմից կատարված թարգմանությունները կարելի է հաստատել Երևանում Լեհաստանի Հանրապետության դեսպանությունում։ Թարգմանության հաստատումը ենթակա է հյուպատոսական վճարի։

   

  Թարգմանության կատարման համար գանձվում է հյուպատոսական վճար՝ համաձայն հյուպատոսական վճարումների աղյուսակի։

   

  • Լեհերենից դեպի պաշտոնական կամ նստավայր պետությունում համատարած կիրառվող լեզու կամ պաշտոնական կամ նստավայր պետությունում համատարած կիրառվող լեզվից դեպի լեհերեն թարգմանությունների պատրաստում և վավերացում․ վճարը գանձվում է յուրաքանչյուր սկսված էջի համար,

   

  • Լեհերենից դեպի պաշտոնական կամ նստավայր պետությունում համատարած կիրառվող լեզու կամ պաշտոնական կամ նստավայր պետությունում համատարած կիրառվող լեզվից դեպի լեհերեն թարգմանությունների ստուգում և վավերացում․ վճարը գանձվում է յուրաքանչյուր սկսված էջի համար,

   

  • Լեհերենից դեպի պաշտոնական կամ նստավայր պետությունում համատարած կիրառվող լեզու կամ պաշտոնական կամ նստավայր պետությունում համատարած կիրառվող լեզվից դեպի լեհերեն քաղաքացիական կացության փաստաթղթերի կամ այլ կրկնվող բնույթի փաստաթղթերի թարգմանությունների պատրաստում և վավերացում։

   

  ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒ´Ն:

   

  Լեհական փաստաթղթերը, որոնք ներկայացվում են Հայաստանի իշխանական մարմիններին վարույթների շրջանակներում՝ Հայաստանում իրավաբանական փաստաթղթաշրջանառության համար, պետք է թարգմանված լինեն Հայաստանում գրանցված նոտարական (նոտարական գրասենյակներին կից գործող) թարգմանիչների կամ Վարշավայում Հայաստանի Հանրապետության հյուպատոսի կողմից։ Երևանում Լեհաստանի Հանրապետության դեսպանությունում նման փաստաթղթեր թարգմանության համար չեն ընդունվում։