close

 • Հավատարիմ լինել իմ Հայրենիքին` Լեհաստանի Հանրապետությանը

   

 • ՔՐԵԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԱԶԳԱՅԻՆ ՌԵԵՍՏՐԻՑ ԴԱՏՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՆՔ

 • 2000թ-ի մայիսի 24-ի քրեական գործերի վերաբերյալ ազգային ռեեստրի մասին օրենքի 7-րդ հոդվածի համաձայն՝ յուրաքանչյուր անձ իրավունք ունի տեղեկատվություն ստանալու ռեեստրում իր անձնական տվյալների առկայության վերաբերյալ (Օրենքների ժողովածու, 2015 թ., կետ 1036` հետագա փոփոխություններով):

   

  ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒ՛Ն:

   

  Հյուպատոսը չի միջնորդում քրեական գործերի վերաբերյալ ազգային ռեեստրից տեղեկանքների ձեռքբերման գործընթացում:

   

  Դատվածության մասին տեղեկանքի ձեռքբերման վերաբերյալ մանրամասն տեղեկատվություն կարող եք ստանալ Լեհաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության կայքէջում: