close

 • Հավատարիմ լինել իմ Հայրենիքին` Լեհաստանի Հանրապետությանը

   

 • ԱՊՈՍՏԻԼ (ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄ)

 • Մի երկրում կազմված փաստաթղթերը նախքան այլ երկրում իրավական փաստաթղթաշրջանառության մեջ օգտագործվելը պետք է վավերացվեն: Վավերացումը հիմնված է ստորագրության և պաշտոնական փաստաթուղթը ստորագրող և այն վավերացնող անձի գործառույթների բնույթի իսկության, որի շրջանակներում գործում է տվյալ անձը, ինչպես նաև փաստաթղթում առկա կնիքի կամ դրոշմի նույնականացման հաստատման վրա:

   

  Թե՛ Լեհաստանը, թե՛ Հայաստանը հանդիսանում են 1961 թ. հոկտեմբերի 5-ի Հաագայի կոնվենցիայի, այն է` Ապոստիլի կոնվենցիայի անդամ, որը կոչված է վերացնելու օտարերկրյա պաշտոնական փաստաթղթերը օրինականացնելու պահանջը (Օրենքների ժողովածու, 2005թ., թիվ 112, կետ 938): Սա նշանակում է, որ Հայաստանի և Լեհաստանի միջև իրավական փաստաթղթաշրջանառության մեջ կիրառվող պաշտոնական փաստաթղթերը չեն պահանջում հյուպատոսական վավերացում (հարկ է նշել, որ դեսպանությունը չի մասնակցում փաստաթղթերի վավերացման գործընթացներին):

   

  Ապոստիլով վավերացված վկայագրերը տրվում են այդ փաստաթուղթը տրամադրած պետական իրավասու մարմնի կողմից:

   

  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄ  (ԱՊՈՍՏԻԼ)  ԼԵՀԱՍՏԱՆԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՎՐԱ

   

  Լեհաստանի պաշտոնական փաստաթղթերի ապոստիլով վավերացումն իրականացվում է Լեհաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության կողմից:

   

  ԼՀ արտաքին գործերի նախարարության օրինականացման բաժին

  հասցե` Շուխի փ. 21, 00-580 Վարշավա (մուտքը Լիտևսկա փողոցի կողմից)

  այցելուների ընդունում`երկուշաբթիից ուրբաթ` 09:00 -14:00

  հեռ.` +48 22 523 9845, +48 22 523 9128, +48 22 523 9463,  +48 22 523 8272

  էլ.հասցե: legalizacja@msz.gov.pl

   

  Ապոստիլի ձեռքբերման ընթացակարգի վերաբերյալ հավելյալ տեղեկություն կարող եք  գտնել Լեհաuտանի Հանրապետության արտաքին  գործերի նախարարության կայքէջում:

   

  ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒ՛Ն:

   

  Երևանում Լեհաստանի Հանրապետության դեսպանությունը չի միջնորդում Լեհաստանի փաստաթղթերն ապոստիլով հավաստման գործընթացին:

   

  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄ  (ԱՊՈՍՏԻԼ)  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՎՐԱ

   

  Հայաստանի պաշտոնական փաստաթղթերի ապոստիլով հաստատումն իրականացվում է հետևյալ մարմինների կողմից`

   

  1. Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարություն

  ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության հյուպատոսական վարչություն

  հասցե` Կառավարության շենք N2, Վազգեն Սարգսյան 3/8, ք. Երևան, ՀՀ

  հեռ.` +374 60 620 000

  էլ.հասցե` info@mfa.am

   

  Ապոստիլի ձեռքբերման ընթացակարգի վերաբերյալ հավելյալ տեղեկություն կարող եք  գտնել Հայաuտանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության կայքէջում:

   

  2. Հայաuտանի Հանրապետության արդարադատության նախարարություն

  ՀՀ արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալություն

  հասցե` Կառավարության շենք N2, Վազգեն Սարգսյան 3/8, ք. Երևան, ՀՀ

  հեռ.` +374 10 594 161

  էլ.հասցե` argam-stepanyan@justice.am

   

  Ապոստիլի ձեռքբերման ընթացակարգի վերաբերյալ հավելյալ տեղեկություն կարող եք  գտնել Հայաuտանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության կայքէջում

   

  ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒ՛Ն:

   

  Երևանում Լեհաստանի Հանրապետության դեսպանությունը չի միջնորդում Հայաստանի փաստաթղթերն ապոստիլով հավաստման գործընթացին: