close

 • Հավատարիմ լինել իմ Հայրենիքին` Լեհաստանի Հանրապետությանը

   

 • ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀՅՈՒՊԱՏՈՍԱԿԱՆ ԲԱԶԱՅՈՒՄ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 • Համաձայն 2016 թ-ի ապրիլի 27-ին ընդունված (ԵՄ) Եվրախորհրդարանի և Եվրախորհրդի թիվ 2016/679 որոշման 13-րդ հոդվածների` ֆիզիկական անձանց պաշտպանության կապակցությամբ անձնական տվյալների մշակման և նման տվյալների ազատ փոխանցման, ինչպես նաև թիվ 95/46/WE (RODO) դիրեկտիվի չեղարկման վերաբերյալ, հայտնում ենք, որ`

   

  1. ձեր անձնական տվյալների վերահսկիչը` սահմանված  RODO-ի 4-րդ հոդվածի 7-րդ կետով, Լեհաստանի արտաքին գործերի նախարարն է` նստավայրը` Լեհաստան, 00-580 Վարշավա, Յ. Խ. Շուխա պողոտա 23:

   

  2. Երևանում Լեհաստանի Հանրապետության հյուպատոսը (նստավայր` Հայաստան, ք. Երևան 0010, Հանրապետության փող. 44ա) կատարում է տվյալների վերահսկչի պարտականություններն իր կողմից վարվող հյուպատոսական բազաներում առկա տվյալների մասով:

   

  3. արտաքին գործերի նախարարի կողմից նշանակվել է Տվյալների պաշտպանության տեսուչ (ՏՊՏ), ով իրականացնում է իր պարտականություններն Արտաքին գործերի նախարարությունում և արտերկրում հավատարմագրված ներկայացուցչություններում մշակվող տվյալների նկատմամբ:

   

  ՏՊՏ-ի կոնտակտային տվյալները`

  նստավայրի հասցեն` 00-580 Վարշավա, Յ. Խ. Շուխա պողոտա 23

  էլ. փոստ` iod@msz.gov.pl

   

  4. տվյալների բազա մուտք ունեն միայն Վերահսկչի կողմից լիազորված անձիք:

   

  5. հյուպատոսական բազաներում առկա տվյալները ենթակա են պաշտպանության` հիմք ընդունելով RODO-ի 6-րդ հոդվածի 1-ին կետի գ) ենթակետերում նշված պայմանները` ԼՀ հյուպատոսի կողմից օրենքի առանձին կետերից (ստորև ներկայացված աղյուսակում նշված) բխող պարտականություններն  իրականացնելու նապատակով:

   

  6. տվյալները ենթակա են պաշտպանության համաձայն RODO-ի դրույթների և չեն կարող տրամադրվել երրորդ, այդ տվյալներին մուտք ունենալու լիազորություն չունեցող անձանց, ինչպես նաև չեն փոխանցվելու երրորդ պետությանը, որը չի բավարարում պաշտպանության երաշխիքները: Տվյալները կարող են փոխանցվել երրորդ պետությանը բացառապես այն դեպքում, եթե նման պահանջ սահմանված է Լեհաստանի կամ Եվրամիության օրենքներով` համաձայն RODO-ի 44-46-րդ հոդվածների դրույթների:

   

  7. ձեր տվյալները կարող են փոխանցվել համապատասխան սուբյեկտներին, այդ թվում` հանրային մարմիններին` համաձայն օրենքի դրույթների:

   

  8. ձեր անձնական տվյալների տրամադրումը օրենսդրական պահանջ է և անհրաժեշտ է գործի ուսումնասիրման համար:

   

   9. այն դեպքում, երբ մասնավոր օրենքներ այլ բան չեն նախատեսում, ապա Դուք ունեք տվյալների մշակման վերահսկողության իրավունքներ` սահմանված RODO-ի 15-19-րդ հոդվածներով, մասնավորապես մուտք սեփական տվյալների բովանդակությանը և դրանցում ուղղումներ, դուրս գրումներ կամ մշակման մասով սահմանափակումներ կատարելու (այն դեպքում միայն, եթե կիրառելի են RODO-ի 17-րդ և 18-րդ հոդվածները):

   

  10. ձեր տվյալները չեն մշակվելու ավտոմատացված կերպով, որը կարող է ազդեցություն ունենալ որոշումների վրա ` առաջացնելով իրավական հետևանքներ: Տվյալները չեն ենթարկվելու պրոֆիլացմանը:

   

  11. դուք ունեք իրավունք ներկայացնելու բողոք վերահսկիչ մարմին` Անհատական տվյալների պաշտպանության վարչության նախագահին`

   

  00-193 Վարշավա

  Ստավկի փող. 2

   

  Մանրամասն տեղեկություններ Լեհաստանի Հանրապետության հյուպատոսի կողմից իրականացվող որոշակի գործողությունների առնչությամբ անձնական տվյալների մշակման իրավական հիմքերի, նպատակների և ժամկետների մասին

  Print Print Share: