close

 • Հավատարիմ լինել իմ Հայրենիքին` Լեհաստանի Հանրապետությանը

   

 • ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀՅՈՒՊԱՏՈՍԱԿԱՆ ԲԱԶԱՅՈՒՄ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 • Համաձայն 2016 թ-ի ապրիլի 27-ին ընդունված (ԵՄ) Եվրախորհրդարանի և Եվրախորհրդի թիվ 2016/679 որոշման 13-րդ և 14-րդ հոդվածների` ֆիզիկական անձանց պաշտպանության կապակցությամբ անձնական տվյալների մշակման և նման տվյալների ազատ փոխանցման, ինչպես նաև թիվ 95/46/WE (RODO) դիրեկտիվի չեղարկման վերաբերյալ, հայտնում ենք, որ. ադմինիստրատոր

   

  1. Ձեր անձնական տվյալների վերահսկիչը` սահմանված  RODO-ի 4-րդ հոդվածի 7-րդ կետով, Լեհաստանի արտաքին գործերի նախարարն է` նստավայրը` Լեհաստան, 00-580 Վարշավա, Յ. Խ. Շուխա պողոտա 23.

   

  2. Հյուպատոսը կատարում է տվյալների վերահսկչի պարտականությունները իր կողմից վարվող հյուպատոսական բազաներում առկա տվյալների մասով:

   

  3. Արտաքին գործերի նախարարի կողմից նշանակվել է Տվյալների պաշտպանության տեսուչ (ՏՊՏ), ով իրականացնում է իր պարտականություններն Արտաքին գործերի նախարարությունում և արտերկրում հավատարմագրված ներկայացուցչություններում մշակվող տվյալների նկատմամբ:

  ՏՊՏ-ի կոնտակտային տվյալները`

  նստավայրի հասցեն` 00-580 Վարշավա, Յ. Խ. Շուխա պողոտա 23

  էլ. փոստ` iod@msz.gov.pl

   

  4. Հյուպատոսական բազաներում առկա տվյալները մշակվում են համապատասխան RODO-ի 6-րդ հոդվածի գ), դ) և ե) ենթակետերում նշված պահանջների` ԼՀ հյուպատոսի կողմից 2015 թ-ի հունիսի 25-ին ընդունված Հյուպատոական իրավունքի մասին օրենքով (2017 թ-ի Օրենքների ժողովածու կետ 1545` հետագա փոփոխություններով) և այլ օրենքներով սահմանված առաջադրանքներն իրականացնելու նապատակով: 

   

  5. Ձեր անձնական տվյալները պահպանվելու են օրենքի դրույթներից բխող ժամկետներում և արխիվացվելու են համաձայն Արտաքին գործերի նախարարությունում և արտերկրում հավատարմագրված ներկայացուցչություններում գործող կանոնակարգերի:

   

  6. Տվյալները հասանելի են բացառապես այն անձանց, ովքեր լիազորված են վերահսկչի կողմից:

   

  7. Տվյալները ենթակա են պաշտպանության համաձայն RODO-ի դրույթների և չեն կարող տրամադրվել երրորդ, այդ տվյալներին մուտք ունենալու լիազորություն չունեցող անձանց, ինչպես նաև չեն փոխանցվելու երրորդ պետությանը, որը չի բավարարում պաշտպանության երաշխիքները: Տվյալները կարող են փոխանցվել երրորդ պետությանը բացառապես այն դեպքում, եթե նման պահանջ սահմանված է Լեհաստանի կամ Եվրամիության օրենքներով` համաձայն RODO-ի 44-46-րդ հոդվածների դրույթների:

   

  8. Այն դեպքում, երբ մասնավոր օրենքներ այլ բան չեն նախատեսում, ապա Դուք ունեք տվյալների մշակման վերահսկողության իրավունքներ` սահմանված RODO-ի 15-19-րդ և 21-րդ հոդվածներով, մասնավորապես մուտք սեփական տվայլների բովանդակությանը և դրանցում ուղղումներ, լրացումներ, մշակման մասով սահմանափակումներ կատարելու, դեմ արտահայտվելու իրավունք:

   

  9. Ձեր տվյալները ավտոմատացված կերպով չեն մշակվելու: Տվյալները չեն ենթարկվելու պրոֆիլացմանը:

   

  10. Դուք ունեք իրավունք ներկայացնելու բողոք վերահսկիչ մարմին, հետևյալ հասցեով`

  Անհատական տվյալների պաշտպանության վարչության նախագահ

  00-193 Վարշավա

  Ստավկի փող. 2

  Print Print Share: