close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • INFORMATOR EKONOMICZNY

  •           Podstawowe informacje

  Oficjalna nazwa kraju: Republika Armenii (Hajastani Hanrapetutjun)

  Powierzchnia : 29 800 km2

  Ludność: 3.026.000

  Stolica: Erywań (ok. 1 mln)

  Język urzędowy: ormiański

  Waluta: dram (AMD)

   

  •           Członkostwo w ważniejszych organizacjach międzynarodowych

  ONZ, WTO, BŚ, WNP, MFW, OBWE, BSEC, EUG

   

  •           Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej

  Do początku lat 90 tych. XX wieku, gospodarka Armenii praktycznie w całości ukierunkowana była na produkcję na rynek wewnętrzny ZSRR. Rozpad Związku Sowieckiego, a tym samym rozpad wewnątrzzwiązkowych stosunków gospodarczych, konflikt z Azerbejdżanem o Górski Karabach oraz zamknięcie granicy z Turcją doprowadziło do drastycznego kryzysu gospodarczego. Zamkniętych zostało większość zakładów przemysłowych, podupadło rolnictwo. W 1994 r. Rząd Armenii zapoczątkował, we współpracy z MFW, reformy rynkowe (prywatyzacja, urynkowienie gospodarki, liberalizacja warunków prowadzenia działalności gospodarczej), co wpłynęło stymulująco na gospodarkę, która w pierwszych latach XXI w. osiągała wzrost ponad 10%. W 2009 r. w Armenię uderzył światowy kryzys gospodarczy. Pomimo pomocy międzynarodowej i znacznych kredytów, PKB spadło o ponad 14%.

   

  Aktualnie współpraca gospodarcza między Polską i Armenią jest stosunkowo niewielka, obroty osiągają rocznie kilkadziesiąt milionów  USD, przy czym aktualnie Armenia notuje ujemne saldo w obrotach wzajemnych z uwagi na przewagę importu z Polski. Warto przy t7ym zauważyć, iż w ostatnich latach notuje się wzrost eksportu towarów do Polski, co stopniowo zmniejsza te niekorzystną dla AM tendencji.

  Armenia jest eksporterem głównie: żywności, produktów mineralnych, kamieni i metali  szlachetnych, metali kolorowych, żywych zwierząt i produktów roślinnych. Importuje: produkty mineralne, maszyny i sprzęt, żywność, produkty chemiczne, wyroby metalowe, oleje i masła, środki transportu, tworzywa sztuczne, tekstylia i in.

   

   

   

   

  Eksport do RP

  Import z RP

  Saldo (Armenii)

   

  NSS*

  GUS RP

  NSS

  Wg GUS RP

  2013

   

  1108,91

  2462,83

  43076,09

  39253,58

  - 41967,2

  - 36790,8

  2014

   

  3656,60

  8310,14

  47198,20

  49159,98

  - 43541,6

  - 40849,8

  2015

   

  14555,30

  17992,98

  34005,50

  54968,34

  - 19450,2

  - 36975,4

  2016

   

  18798,50

  25954,13

  36202,30

  36917,59

  - 17403,8

  - 10963,5

  2017**

   

  3687,60

  bd.

  18799,00

  bd.

   

   

  *NSS – Narodowa Służba Statystyki Armenii; ** styczeń-maj 2017; dane w tys. USD

  Różnice w wielkościach wynikają m.in. z innej metodologii naliczania wartości importu i eksportu.

   

  Głównym partnerem zagranicznym Armenii jest Federacja Rosyjska. Wg danych na koniec 2016 r. obroty z RU stanowią ponad jedną czwartą (26,9%) całości obrotów handlowych Armenii. Łączne obroty osiągnęły wartość ponad 1,3 mld USD, przy czym Armenia zanotowała ujemne saldo w wymianie handlowej głównie z powodu importu z Rosji nośników energii.

   

               

   

   

   

  Obroty handlowe (w tys. USD)

  2016

  udział

   w %

  2015

  udział

  w %

  dynamika

   (%)

  Łącznie obroty z wszystkimi partnerami handlowymi

  5 075 349,9

   

  4 724 570,6

   

  107,4

   

  1

  Federacja Rosyjska

  1 366 974,7

  26,9

  1 187 277,4

  25,1

  115,1

  2

  Chiny

  454 036,4

  8,9

  481 404,1

  10,2

  94,3

  3

  Niemcy

  325 610,9

  6,4

  342 328,7

  7,2

  95,1

  4

  Gruzja

  245 261,5

  4,8

  192 120,5

  4,1

  127,7

  5

  Iran

  238 877,4

  4,7

  280 088,9

  5,9

  85,3

  6

  Bułgaria

  186 441,1

  3,7

  104 971,1

  2,2

  177,6

  7

  Turcja

  164 293,7

  3,2

  138 456,0

  2,9

  118,7

  8

  Włochy

  160 793,1

  3,2

  181 030,5

  3,8

  88,8

  9

  Kanada

  152 222,7

  3,0

  122 611,5

  2,6

  124,2

  10

  Irak

  138 043,4

  2,7

  132 335,8

  2,8

  104,3

  ...

  18

  Polska

  55 000,8

  1,1

  48 560,08

  1,0

  113,3

   

   

   

   

   

  Eksport (w tys. USD)

  2016

  2015

  dynamika (%)

  Łącznie eksport do wszystkich państw

  1 782 924,70

  1 485 331,90

  120,0

   

  1

  Federacja Rosyjska

  371 003,00

  244 892,90

  151,5

  2

  Bułgaria

  152 419,80

  78 928,20

  193,1

  3

  Gruzja

  146 955,90

  125 319,50

  117,3

  4

  Kanada

  139 935,50

  108 335,50

  129,2

  5

  Niemcy

  138 949,90

  140 253,10

  99,1

  6

  Irak

  137 895,90

  130 636,70

  105,6

  7

  Chiny

  96 383,70

  165 318,40

  58,3

  8

  Iran

  74 838,70

  81 727,50

  91,6

  9

  Szwajcaria

  74 643,20

  38 953,20

  191,6

  10

  Zjednoczone Emiraty Arabskie

  63 842,10

  9 098,80

  701,7

   …

   …

   …

   …

  16

  Polska

  18 798,50

  14 555,30

  129,2

   

   

   

   

   

  Import (w tys. USD)

  2016

  2015

  dynamika (%)

  Łącznie import z wszystkich państw 

  3 292 425,30

  3 239 238,70

  101,6

    

  1

  Federacja Rosyjska

  995 971,70

  942 384,60

  105,7

  2

  Chiny

  357 652,80

  316 085,60

  113,2

  3

  Niemcy

  186 661,00

  202 075,60

  92,4

  4

  Iran

  164 038,70

  198 361,40

  82,7

  5

  Turcja

  163 788,80

  136 958,20

  119,6

  6

  Włochy

  128 911,00

  148 489,60

  86,8

  7

  Ukraina

  101 791,40

  124 619,70

  81,7

  8

  Gruzja

  98 305,60

  66 800,90

  147,2

  9

  USA

  88 105,60

  107 646,30

  81,8

  10

  Belgia

  58 010,70

  49 460,70

  117,3

   …

   …

   …

   …

  17

  Polska

  36 202,30

  34 005,50

  106,5

   

  Wg oficjalnych danych, wzrost PKB w pierwszym kwartale 2017 r. wyniósł wobec analogicznego okresu roku poprzedniego 6,6%. Produkcja przemysłowa wzrosła o 16,1%, zaś produkcja rolna spadła o 1,5%. W obszarze budownictwa zanotowano spadek aż o 13,6%, ale za to wzrost zanotowano w handlu (11,3%), usługach (10%). Zanotowano wzrost obrotów w handlu międzynarodowym do 1.246,8 mln USD (wzrost o 17,4%). Eksport miał wynieść 443,1 mln USD (wzrost o 16,5%), import do 803,7 mln USD (wzrost o 17,9%).

  Wg danych Narodowej Służby Statystycznej AM, w okresie styczeń-maj 2017 r.  obroty w handlu zagranicznym wzrosły o 23% (wobec analogicznego okresu roku 2016). Eksport wzrósł o 20,9%, zaś import o 24,4%.

  Głównym partnerem handlowym AM pozostaje nadal Unia Europejska (30% eksportu AM), zaś eksport do państw Unii Eurazjatyckiej wyniósł 22,2%. Przy czym, w porównaniu z analogicznym okresem roku 2016, eksport do UE wzrósł, zaś do EaU zmalał. Import jest bardziej zrównoważony, z państw UE wynosi 22,2%, z państw EaU – 22,6%.

   

   

   

  2012

  2013

  2014

  2015

  2016

  PKB (w mld USD)

  10,62

  11,12

  11,61

  10,53

  10,55

  PKB per capita (USD)

  3606,5

  3710,6

  3827,3

  3927,7

  3924,9

  PKB (wzrost w %)

  7,2

  3,3

  3,6

  3,0

  0,2

  Dług publiczny w relacji do PKB (%)

  36,5

  38,0

  38,4

  43,0

  51,8

  Inflacja (CPI, średnioroczna, %)

  2,5

  5,8

  3,0

  3,7

  - 1,4

  Bezrobocie (w %)

  17,3

  16,2

  17,6

  18,5

  18,8

  Eksport (w mln USD)

  1,400

  1,653

  1,519

  1,486

  1,782

  Import (w mln USD)

  4,200

  3,459

  4,401

  3,239

  3,292

  Kurs AMD/USD (średnioroczny)

  401,8

  409,6

  415,9

  477,9

  480,5

  Zagr. inwestycje bezpośrednie

  (w mln USD)

  567

  271

  282

  147

  135

   

  Wstąpienie Armenii w dniu 2.04.2015 r. do tworzonej przez Rosję Unii Eurazjatyckiej miało miejsce w dosyć niekorzystnej sytuacji międzynarodowej. Napięcie pomiędzy Rosją i Zachodem, będące skutkiem rosyjskiej agresji na Ukrainę, zaowocowało wprowadzeniem sankcji gospodarczych, które spowodowały spadek handlu, kryzys walutowy i w efekcie spadek PKB w większości państw Unii Eurazjatyckiej. Wg danych za 2015 r. rosyjsko-ormiańska wymiana handlowa zmniejszyła się o ponad 11,6% co w nie małym stopniu związane było z wahaniami kursu walut FR i AM wobec dolara.

   

  • Inwestycje zagraniczne

  Podobnie jak z handlem, Rosja jest liderem jeśli chodzi o inwestycje zagraniczne w Armenii. Wg danych z 2016 r. łączne inwestycje Rosji w Armenii mogą osiągać wartość 3,4 mld USD. Do większych projektów biznesu rosyjskiego w AM można zaliczyć np. – wprowadzenie do eksploatacji 5-go bloku energetycznego Elektrowni Razdańskiej (grudzień 2013), zakup przez „Wympelkom” ormiańskiego operatora telekomunikacyjnego „ArmenTel”, zakup przez bank „Vnesztorgbank” banku „Armensbank”, modernizacja przez RUSALom zakładu „RusalAmenal” oraz przez „InterRAO EES” Sevano-Razdańskiej Kaskady Hydroelektrowni itd. Rosja praktycznie w całości kontroluje energetykę AM oraz w znacznym stopniu transport – sieci gazowe Armenii w 100% należą do „Gazprom”, natomiast linie kolejowe zostały oddane na 30 lat Rosyjskim Kolejom.

  Łącznie w Armenii prowadzi działalność ponad 1,3 tys. przedsiębiorstw z kapitałem rosyjskim, co stanowi 1/3 wszystkich spółek z obcym kapitałem.

  Zanotowana przez Placówkę polska inwestycja w Armenii miała miejsce w 2014 i wartość ok. 889 tys. USD. Dotyczyła kategorii „produkcja odzieży”.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: