close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 16 marca 2017

  Dzis ambasador RP w Erywaniu gościł przedstawiciela Uniwersytetu Rzeszowskiego pana Dariusza Popkę, który w imieniu Rektora Uniwersytetu prof. dr hab. Sylwestra Czopki, podejmie współpracę naukową z ośrodkami akademickimi z krajów Kaukazu południowego.

   

  W tym celu Pan Dariusz Popek 17 marca będzie uczestniczył w oficjalnych rozmowach z władzami Erywańskiego Państwowego Uniwersytetu.

   

  Uniwersytet Rzeszowski od roku 2011 rozwija swoją działalność w obszarze Kaukazu. Od roku 2012 organizowane są międzynarodowe konferencje naukowe poświęcone tematyce Kaukazu. Od 2014 roku wydawane jest czasopismo naukowe Instytutu Historii UR „Kavkaz-Przeszłość-Teraźniejszość-Przyszłość” oraz seria wydawnicza „Między Wschodem a Zachodem – Kaukaz wczoraj i dziś”. Podjęta działania UR kierowane są do szerokiego grona badaczy, naukowców, studentów, których zainteresowania akademickie skupiają się na obszarze Kaukazu. Celem Uniwersytetu jest także pomoc oraz rozwijanie współpracy z polonią z tego obszaru. Wszystkie podejmowane działania mają na celu stworzenie forum dyskusji i wymiany poglądów między naukowcami z Polski i krajów Kaukazu w zakresie omawianych zagadnień oraz rozwój współpracy pomiędzy ośrodkami naukowymi i instytucjami w tym temacie.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: